آخرین اخبار

نهال گردو

انواع ارقام گردو در این دسته قرار می گیرند

نهال گردوی محلی مناطق ایران

نهال گردوی محلی مناطق ایران

مهمترین انواع گردو که در ایران کاشته می شوند عبارتند از : گردوی کاغذی ، گردوی سنگی ، ماکویی ،گردوی سوزنی ،گردوی نوک کلاغی ،گردوی ضیا آبادی ، گردوی خوشه ای ، گردوی سبزوار ، گردوی آمیخته خراسان ، گردوی مازندران ، گردوی شهمیرزاد ، گردوی قزوین و طالقان ،گردوی آذربایجان ، گردوی همدان وتویسرکان ، سایر مناطق بیشتر بخوانید »

نهال گردوی آمریکایی

نهال گردوی آمریکایی

رقم مورد توجه دیگر گردوی پکان یا همان آمریکایی است . پکان یا گردوی گرمسیری تنها جنس از گردوئیان است که نیاز سرمائی پائینی داشته و در مناطق نیمه گرمسیری، به خوبی رشد و نمو کرده و محصول مناسب با کیفیت بالائی تولید می­کند. بیشتر بخوانید »

نهال گردوی خوشه ای

نهال گردوی خوشه ای

یکی از ارقام زود باز ده گردو رقم گردوی خوشه ای دیر گل است .نهال گردوی خوشه ای از سال سوم شروع به باردهی می کند و در مقابل سرمایه بهاره بسیار مقاوم است ، عمر اقتصادی این درخت ۵۰سال است و میوه آن در اواخر شهریور میرسد. به طور کلی ارقام گردو دارای عادت باردهی انتهایی، جانبی و بینابین ... بیشتر بخوانید »