آخرین اخبار

آرشیو برچسب ها : نهال سیب ردچیف

رقم جدید سیب ردچیف

رقم جدید سیب ردچیف

رد چیف از ارقام بسیار مرغوب جهان است که در نهالستان ایران نهال برای اولین بار کشت و تکثیر یافته .عمر اقتصادی حدود ۳۰ سال است . تحمل سرمای زمستان ۲۵c-30c انبار داری طولانی و میوه بسیار زیبا و بازار پسند از ویزگی های این رقم جدید است بیشتر بخوانید »