آخرین اخبار

آرشیو برچسب ها : نهال گردوی پیوندی

نهال گردوی پیوندی

نهال گردوی پیوندی

یکی از ارقام زود باز ده گردو رقم گردوی پیوندی خوشه ای دیر گل است .نهال گردوی خوشه ای از سال سوم شروع به باردهی می کند و در مقابل سرمایه بهاره بسیار مقاوم است ، عمر اقتصادی این درخت ۵۰سال است و میوه آن در اواخر شهریور میرسد. بیشتر بخوانید »