آخرین اخبار

نهال سیب

انواع ارقام نهال سیب در این مجموعه قرار می گیرند

رقم جدید سیب ردچیف

رقم جدید سیب ردچیف

رد چیف از ارقام بسیار مرغوب جهان است که در نهالستان ایران نهال برای اولین بار کشت و تکثیر یافته .عمر اقتصادی حدود ۳۰ سال است . تحمل سرمای زمستان ۲۵c-30c انبار داری طولانی و میوه بسیار زیبا و بازار پسند از ویزگی های این رقم جدید است بیشتر بخوانید »

نهال سیب پایه مالینگ

نهال سیب پایه مالینگ

پایه‌های مالینگ سیب از نظر سطح زیر کشت ایران مقام چهارم دنیا را دارد که ۲۰۱ هزار هکتار سطح کشت باغ‌های سیب ایران محسوب می‌شود، اما عملکرد در هکتار حدود ۱۶٫۵ تن است، در حالی که در دنیا این رقم حدود ۳۲ تن یعنی ۲ برابر ایران برآورد شده و در کشور پیشرفته‌ای مانند اتریش میانگین ۶۴ تن در هکتار ... بیشتر بخوانید »

نهال سیب قرمز و زرد فرانسه

نهال سیب قرمز و زرد فرانسه

درخت سیب فرانسه بصورت نیمه عمود رشد می کند. این گونه به نسبت، بازدهی بالایی دارد و میوه در تمامی آن یکسان و فاقد سال آوری می باشد.  درشتی متوسط، رنگ پوسته میوه قرمز تیره و زرد می باشد بسیار سفت و شیرین بوده و آبدار و لذیذ می باشد. بیشتر بخوانید »

نهال سیب سبز یا گران اسمیت

نهال سیب سبز یا گران اسمیت

درخت سیب سبز نیمه عمود و وسیع رشد می کند. با ساقه های کوتاه و نیمه کوتاه. میوه نیمه درشت بوده و بعضاً درشت می باشد. رنگ میوه سبز تیره براق می باشد.گوشت میوه سفید و آبدار بوده و طعم ترشی دارد. برای انبارداری بسیار مناسب می باشد. بیشتر بخوانید »

نهال سیب رد دلیشز یا قرمز لبنان

نهال سیب رد دلیشز یا قرمز لبنان

سیب لبنان بصورت گسترده رشد می کند و بسیار پربازده می باشد. این گونه به ویروس لکه سیاه و بسیاری از آفت های دیگر سیب مقاوم می باشد. رنگ پوسته میوه قرمز است. مهم ترین رقم تجارتی دنیاست و در ایران بعد از گلدن قرار دارد و دلیل آن نبود امکانات کافی برای انبار کردن آن است. تمایل به سال آوری دارد. پس ... بیشتر بخوانید »