آخرین اخبار

نهال شلیل

انواع ارقام نهال شلیل در این مجموعه قرار می گیرد

نهال شلیل انجیری

نهال شلیل انجیری

شلیل انجیری از ارقام زود بازده و جدید شلیل است  . میوه آن در اواخر تیرماه می رسد و عمر اقتصادی آن ۱۰ سال برآورد می شود . میوه آن بسیار زیبا و بازارپسند و خوشمزه  است . بیشتر بخوانید »

نهال شلیل مغان

نهال شلیل مغان

شلیل مغان  از ارقام زود بازده و بسیار اقتصادی شلیل است که در رقم های مختلف پیش رس و دیر رس تولید می شود .میوه آن در اواخر تیرماه می رسد و عمر اقتصادی آن ۱۵ سال برآورد می شود . میوه آن بسیار درشت و بازارپسند است .   بیشتر بخوانید »

نهال شلیل رد گلد یا شبرنگ

نهال شلیل رد گلد یا شبرنگ

شلیل شبرنگ از ارقام زود بازده شلیل است که در رقم های مختلف پیش رس و دیر رس تولید می شود .میوه آن در اواخر مرداد می رسد و عمر اقتصادی آن ۱۰ سال برآورد می شود . میوه آن بسیار خوشمزه و بازارپسند است بیشتر بخوانید »