آخرین اخبار

نهال هلو

انواع ارقام نهال هلو در این مجموعه قرار می گیرد

نهال هلو زعفرانی پیش رس و دیر رس

نهال هلو زعفرانی پیش رس و دیر رس

هلو زعفرانی از ارقام زود بازده هلو است که در رقم های مختلف پیش رس و دیر رس تولید می شود .میوه آن در اواخر تیرماه می رسد و عمر اقتصادی آن ۱۰ سال برآورد می شود . میوه آن بسیار درشت و بازارپسند است. بیشتر بخوانید »

نهال هلو آلبرتا

نهال هلو آلبرتا

هلو آلبرتا از ارقام زود بازده هلو است که در رقم های مختلف پیش رس و دیر رس تولید می شود .میوه آن در اواخر تیرماه می رسد و عمر اقتصادی آن ۱۵ سال برآورد می شود . میوه آن بسیار درشت و بازارپسند است بیشتر بخوانید »

نهال هلو انجیری عسلی و خونی

نهال هلو انجیری عسلی و خونی

هلو انجیری از ارقام زود بازده هلو است که در رقم های مختلف خونی،عسلی و زعفرانی تولید می شود .میوه آن در اواخر تیرماه می رسد و عمر اقتصادی آن ۱۰ سال برآورد می شود . بیشتر بخوانید »