آخرین اخبار
احداث باغ بادام

احداث باغ بادام

تکثیر بادام از طریق بذر، پیوند روی پایه های انتخاب شده بادام، هلو یا آلوچه، و توسط ریزازدیادی امکانپذیر است. تکثیر رویشی بادام توسط قلمه خیلی مشکل است و مورد استفاده قرار نمیگیرد. دماوندی و کوزاکونان(۱۹۷۰) موفق شدند بوسیله ی قلمه چوب سخت از یک همگروه از کولتیوار مارکونا تا ۴۰% ریشه زایی داشته باشند. در کولتیوارهای دیگر ریشه زایی بین ۰ تا ۱۵% بوده است.

تکثیر توسط بذر:

تا اواخر قرن هجدهم تکثیر بادام توسط بذر تنها روش مورد استفاده بود. امروزه هنوز در کشورهایی مانند یونان،مراکش،افغانستان و بعضی از نقاط ایران از این روش استفاده میشود. روش ازدیاد به وسیله ی بذر برای یافتن اکوتیپهای جدید مفید است ولی بعلت اینکه بادام هتروزایگوس میباشد و ر نتیجه در نتایج تفرقه صفات وجود دارد، برای ازدیاد مناسب نیست.

در مناطق نیمه خشک و در خاکهایی که حاصلخیزی کمتری دارند،کاشت بذر مستقیما در مزرعه یا در خزانه صورت میگیرد. معمولأ زمان کاشت در پاییز است و ۳ هسته را در سوراخهایی به عمق ۱۰-۸ سانتیمتر قرار میدهند .هسته ها را قبل از کاشت به مدت ۲۴ ساعت در آب میخیسانند. در پاییز سال بعد عمل پیوند جوانه را بر روی بهترین گیاه انجام میدهند و یا اینکه ممکن است در زمستان پیوند شاخه بزنند.

در کشت بذر برای تهیه ی پایه از بذور تازه سال جاری استفاده میشود. قوه نامیه بذر بادام معمولأ بعد از ۵-۴ ماه و در مورد هلو بعد از ۶-۵ ماه کاهش یافته و در کمتر از یک سال از دست میرود. بذرها قبل از جوانه زنی نیاز به یک دوره سرما دهی مرطوب دارند. برای این کار بذور را به طور مخلوط با شن استریل یا ورمی کولیت مرطوب در داخل کیسه های پلاستیکی قرار داده و به مدت ۳-۲ ماه برای بادام و ۶-۵ ماه برای هلو در درجه حرارت ۳-۲ درجه نگهداری میکنند. بذرها در بهار در خزانه کاشته میشوند. درجه حرارت پایه بادام پایین است و در حرارت بین ۲ تا ۴oc جوانه میزند. گیاهان حاصله معمولأ رشد خوبی دارند و میتوانند در خرداد ماه پیوند شده و در پاییز به زمین اصلی منتقل شوند. گیاهان کوچکتر و یا پیوندهایی که نگرفته اند میتوانند در پاییز همان سال یا در بهار سال بعد پیوند شوند. وقتی بذور بطور مستقیم در پاییز کاشته میشوند،سرما دهی مرطوب بطور طبیعی اتفاق می افتد. این گیاهان معمولأ در پاییز بعد برای پیوند آماده اند و گیاهان کوچکتر میتوانند در بهار بعد پیوند شوند.

تکثیر بوسیله ی پیوند:

متداولترین نوع پیوند برای درختان جوان پیوند جوانه میباشد. پیوند اسکنه برای درختان مسن بهتر نتیجه میدهد. از پیوند شاخه کمتر استفاده میشود. همچنین از پیوند لوله ای نیز به ندرت استفاده میشود. پیوند جوانه در هر کدام از فصول پاییز ، بهار و تابستان امکانپذیر است. پیوند در ارتفاع ۱۰ سانتیمتری زمین در خزانه و ۴۰-۳۰ سانتیمتری در مزرعه انجام میشود. پیوند جوانه پاییزه با استفاده از جوانه های گرفته شده از وسط یا پایین شاخه های تازه انجام میشود. آبیاری چند روز قبل از پیوند ، جدا شدن پوست را تسهیل میدهد. به محض شروع رشد در بهار، پایه ها از بالای محل پیوند قطع میشوند و در پاییز گیاهان برای انتقال از خزانه آماده میشوند. زمان پیوند پاییزه تحت تاثیر نوع پایه می باشد.بدین معنی که اگر پایه بادام است،به علت اینکه شیره نباتی در بادام خیلی دیر از جریان می افتد،پیوند در نیمه دوم پاییز( در صورتی که شرایط آب و هوایی و مقدار حرارت محل اجازه دهد) صورت میگیرد.در حالیکه اگر پایه آلو یا گوجه است عمل پیوند را میتوان خیلی زود انجام داد، یعنی از اوائل ماه دوم تابستان شروع به پیوند کردن نمود.

پیوند جوانه بهاره زمانی که پیوندهای پاییزه نگیرند انجام میشود. برای این کار از جوانه های روی شاخه های جمع آوری شده در زمستان و نگهداری شده در کیسه های پلاستیکی در دمای ۳-۲oc استفاده می شود. در پیوند بهاره، پایه ها دو هفته بعد از پیوند سر برداری شده و می توانند در پاییز به محل اصلی انتقال داده شوند. پیوند بهاره همچنین ممکن است در مناطق با فصل رشد طولانی انجام شود. این عمل میتواند بر روی گیاهان حاصله از بذرهایی که در بهار سال قبل جوانه زده اند انجام گیرد.بنابراین به علت رشد سریع بادام، تولید درخت پیوندی در طی مدت کوتاهی امکانپذیر است.

ریز ازدیادی:

پایه یGF677 یکی از اولین پایه های بادام است که توسط ریز ازدیادی تکثیر شده و هنوز در اروپا بطور وسیعی با استفاده از این روش ، با امکانات کم سالیانه ۷ تا ۸ میلیون گیاه تکثیر میشود.امکان تکثیر ارقام نیز از این طریق وجود دارد. ارقام ferragnes ,tuono, fascionello نتایج رضایت بخشی را از نظر تولید ریشه در شرایط درون شیشه ای و سازگار شدن با شرایط بیرون نشان داده اند. با اینحال هنوز اطلاعات کافی در مورد عکس العمل ارقام ریشه دار شده در شرایط درون شیشه ای در مزرعه وجود ندارد.

پایه ها:

امکان پیوند بادام روی پایه های بادام ،هلو ،آلو و گوجه وجود دارد. در ایران برای پایه بیشتر از بذر نوعی بادام شیرین که دارای پوست سفت، موسوم به بادام سنگی است استفاده میشود. این نوع بادام درختانی قوی و مقاوم به خشکی و سرما ایجاد میکند. با اینحال در زمینهای تحت آبیاری و زمینهای مرطوب و کم عمق به ترتیب پایه هلو و گوجه یا آلو ترجیح دارد.

در کشور های خارجی هنوز از پایه ی بادام شیرین یا تلخ بعلت مقاومت شان به خشکی ،خاکهای آهکی و کلروز ناشی از کمبود آهن ، و عمر طولانی آنها استفاده میشود.این پایه ها همچنین نسبتا مقاوم به شوری و خشکی و کلروز بوده، اما ریشه این پایه ها به چندین بیماری خاکزی ، بخصوص در شرایط آبیاری حساس است. در شرایط خنک تر و مناطق تحت آبیاری ،از دانهالهای هلو به عنوان پایه استفاده میشود. این پایه دارای قدرت یکنواخت تر بوده و دوامش در حین انتقال بیشتر ، اما به خشکی و کلروز حساستر می باشد. در آمریکا ، بذور رقم نماگر که دارای پوست نازکتر بوده و به نماتد مقاوم می باشد و رقم لول که دانهالهای یکنواخت به وجود می آورد ، استفاده میشود. در فرانسه GF305 مورد استفاده قرار میگیرد، هر چند این رقم به Agrobacterium tumefaciens و نماتد گره ریشه حساس میباشد. به طور کلی پایه های هلو به ویروسها که باعث نگرفتن پیوند و کاهش عمر گیاه میشوند حساس بوده و به آهک مقاومت کمتری دارند.

پایه های انتخاب شده:

این پایه ها عبارتند از: هیبریدهای هلو + بادام (GF557, GF677 ) ، آلو(میروبالان ۲۰۳۲ ، ماریانا GF 8/1 ) و هیبریدهای میروبالان × هلو یا میروبالان × بادام. هیبرید های هلو×بادام: پایه GF677 تقربیا به طور انحصاری در باغهای متراکم بادام، در خاکهای با زهکش خوب و دارای ۵ تا ۱۲% آهک فعال مورد استفاده قرار میگیرند. این پایه رشد سریع داشته ، زودرسی را القاء و نسبت به خشکی و کلروز مقاوم ،اما خیلی حساس به نماتد ها است.

این پایه توسط قلمه ی چوب نرم برگ دار تکثیر می شود . قلمه ها در خرداد وتیر ماه از درخت گرفته می شود و تحت شرایط آبفشانی ریشه دار می گردند . قسمت پائین قلمه ها ، با ایجاد دو شکاف طوای زخمی شده و قبل از قرار گرفتن در محیط ریشه زایی در محلول ۲۰۰۰- ۱۰۰۰ میلی گرم در لیتر اسید اندول بوتیریک (IBA) به اضافه ی یک قارچ کش فرو برده می شود .

درصد ریشه زای معمولاً خیلی بالا نیست . با این حال رودریگز ناوارو (۱۹۸۱) با استفاده از قلمه های چوب و ترکیبی از سرما و استفاده از هورمون و گرمای تحتانی توانست ۹۹% ریشه زایی بدست آورد . قلمه ها قبل از تیمار با IBA به مدت ۵۶۰ ساعت (۴۰ ساعت زیر C ْ ۷ در شن باضافه ۴۲۸ ساعت در C ْ ۴ و ۷۵% رطوبت نسبی ) سرمادهی شدند و سپس در محیط کشت پرلایت با گرمای تحتانی C ْ ۲۰ قرار گرفتند .

تحقیقات لورتی و همکارانش نشان داد که پتانسیل ریشه زایی GF 677 تحت شرایط آبفشانی در اکتبر ( مهر ماه ) موقعی که برگها میریزند خیلی بیشتر است ( حدود ۵۰% ) . آنها گزارش دادند که قلمه چوب سخت با استفاده از گرمای تحتانی بهترین نتیجه را می دهد . در حال حاضر این پایه تقریباً انحصاراً توسط ریز ازدیادی تکثیر می یابد .

آلوچه ها :

از این گروه پایه تنها ۲۶۲۴ و مارایانا ۱/۸ GF مورد استفاده قرار گرفته اند . هر دو این پایه با زهکش کم و خاکهای مرطوب مورد استفاده قرار می گیرند . این پایه ها مقاومت خوبی نسبت به نماتد و بیماری Armillaria mellea دارند و به آسانی از طریق غیر جنسی تکثیر می شوند . این پایه ها قدرت درخت را کاهش داده ولی بار دهی بهتری دارند . عیب این پایه ها سازگاری محدود آن با بادام است که معمولاً به صورت ریزش زود رس برگها در پائیز بروز می کند . با این حال بعضی از ارقام بادام سازگاری خوبی نشان می دهند . به عنوان مثال ماریانا ۲۶۲۴ با مارکونا ، تگزاس ، نه پلاس اولترا و آی و پایه ماریانا ۱/۸ با فرانجنس ، آی ، پیرلس ، تکزاس ، نه پلاس اولترا فاسیونلو و پیزوتا . همه ی این پایه ها توسط قلمه چوب سخت به طول ۲۵ سانتیمتر تکثیر می شوند . قلمه ها در زمستان گرفته می شوند وقسمت تحتانی ان با محلول ۲۰۰۰ قسمت در میلیون ایندول بوتیریک اسید و قارچکش تیمار شده و مستقیماً در خزانه کاشته می شود . برای تسریع ریشه زایی بهتر است قبل از قرار دادن قلمه ها در خزانه ، به مدت ۴-۳ هفته آنها در شرایط حرارت تحتانی C ْ۱۸-۲۰ در حالی که قسمت انتهایی قلمه ها در شرایط هوای خنک بیرون قرار گرفته ، قرار دهیم .

هیبرید های دیگر: هیبرید های دیگر به علت نا سازگاری با بادام و مشکل تولید تا کنون به صورت تجاری به عنوان پایه برای بادام مورد استفاده قرار نگرفته است .
رشد میوه و بلوغ:

میوه ی بادام از نوع شفت بوده و دارای منحنی رشد سیگموئیدی میباشد . توسعه ی میوه ۷۵-۷۰ روز بعد از گل دهی توقف میشود . ارتباطی بین رسیدگی میوه و تاریخ گل دهی وجود ندارد . پریکارپ میوه ی بادام نازک میباشد . در تیر ماه و مرداد پوسته ی سبز شکافته شده و درون بر آزاد میشود . شکل درون بر ، ظاهر و استحکام آن جزء مشخصات یک واریته میباشد ، اما میتواند تحت تأثیر شرایط آب و هوایی نیز قرار گیرد. درون بر میوه حاوی یک یا دو مغز با اندازه های متفاوت میباشد که وزن آنها بین ۵/۰ ت ۵/۱ گرم میباشد . پوست مغزهای بالغ قهوه ای رنگ است . جنین در ابتدا بسیار کند رشد میکند . ۵۰ روز بعد از باروری اندازه ی آنها فقط ۲۰۰-۱۰۰ میکرو متر است . وقتی میوه به حداکثر اندازه ی خود رسید ، رشد جنین سریع شده و تمام آندوسپرم را به مصرف میرساند . در مرحله ی بلوغ ، جنین با لپّه های بزرگش تمام فضای بذر را پر میکند.

اولین نشانه ی رسیدگی بادام ایجاد شکاف در امتداد شیار شکمی پوش میوه میباشد.اغلب پرورش دهندگان ۵/۱ ماه بعد از اولین نشانه های شکفتن برون بر ، اقدام به برداشت میوه ها میکنند . بادام های که پیرامون درخت ( در قسمت خارجی تاج درخت ) قرار گرفته اند ، زودتر از آنهایی که در قسمت مرکزی قرار دارند به بلوغ و رسیدگی می رسند . حتی کاربرد گاز اتیلن هم نمی تواند رسیدگی را یکنواخت کند . در صورتی که قبل از شکفتن برون بر ، دانه خشک شود ، باعث خشکی و لاغری مغز می شود ، همچنین تنش های خشکی و مواد غذای این حالت را افزایش می دهد . به طور کلی در موقع رسیدگی دانه ، پوست میوه براحتی جدا شده و میوه ها براحتی در اثر تکان دادن از درخت جدا میشوند . در بعضی از کشور ها به منظور کاهش خسارات آفتی به نام ناول اورنج ورم ، اقدام به برداشت زودتر (قبل از رسیدن کامل) می نمایند . البته در این حالت نیروی بیشتری برای برداشت مکانیکی لازم میباشد و ممکن است درختان در اثر تکان شدیدتر در این حالت صدمه ببینند . همچنین مغزها کوچکتر بوده و عطر و طعم کاهش می یابد و هزینه ی خشک کردن محصول بالاتر خواهد بود .

برداشت و میزان محصول:

بادام به صورت سبز (چاغاله) و یا خشک برداشت میشوند . ارقام بادام کاغذی به صورت سبز برای مصرف مستقیم برداشت می شوند . برداشت به صورت سبز به بعضی از کشورهای مدیترانه ای محدود میشود و تنها ۲ % از کل تولید را شامل میشود . برداشت خشک از مرداد تا مهرماه انجام میشود . در مناطق دیم بادام ها زودتر از مناطق تحت آبیاری می رسند . در مناطقی که بادام به صورت مکانیکی جمع آوری و برداشت می شود تمهیدات لازم از نظر فاصله کاشت ، نحوه ی هدایت درختان و مدیریت باغ قبلاً باید در نظر گرفته شود . در برداشت مکانیکی ، سطح باغ عاری از علفهای هرز و تمیز نگه داشته میشود . به وسیله ی تکان دادن با وسایل مخصوص بادام ها برداشت می شوند . بادام های ریخته شده روی زمین روی ردیفهای جمع آوری شده و بوسیله ی ماشین مخصوص برداشت شده و به داخل تریلی هایی هدایت می شوند . میزان محصول در هکتار به رقم و شرایط کشت بستگی دارد . در شرایط دیم محصول کمتر می باشد. . میزان محصول تا ۵/۴ تن در هکتار می تواند باشد ولی معمولاً خیلی کمتر از این مقدار است . میزان محصول در کالیفرنیای آمریکا ۱۷۰۰ کیلوگرم (با پوست سخت ) در هکتار است . به طور کلی بسته به رقم و شرایط کاشت میزان محصول بین ۱تا۲ تن در هکتار ( با پوست سخت) متغیر است .

فرایند و درجه بندی بادام:

بعد از برداشت ، برون بر میوه ها توسط ماشین کنده میشود . ماشین های مورد استفاده برای بادام های پوست کاغذی مناسب نیستند و تغییرات و تنظیماتی در آنها بایستی صورت گیرد . سپس بادام ها در زیر آفتاب به مدّت ۴-۳ روز خشک میشود تا رطوبت آنها به ۵/۸-۸ درصد برسد . بعداً در طی انبار دارای ۱ % دیگر از رطوبت کاسته خواهد شد . انبار بادام های پوست نرم (کاغذی) بعلت احتمال آلودگی قارچی با مشکلات بیشتری مواجه است .

جهت بهبود کیفیت ظاهری بادام هایی که مصرف رومیزی دارند ، آنها را با استفاده از دی اکسید سولفور سفید می کنند . پوست چوبی بقیه ی بادام ها توسط ماشین شکسته شده و مغزها جدا میشوند . مغزها با توجه به اندازه ، رقم و یا منطقه محل تولید طبقه بندی و به فروش میرسند .

بادام ها از این نظر به ۵ گروه تقسیم می شوند :

۱٫ سنگی و یا دارای پوست بسیار سخت و سفت( ۲۵-۲۰ % مغز)

۲٫ پوست سخت (۳۵-۲۵ % مغز )

۳٫پوست نیمه سخت (۴۵-۳۵ % مغز)

۴٫پوست نرم (۵۵-۴۵ % مغز)

۵٫ پوست کاغذی(۶۵-۵۵ % مغز)

در مورد مغز ها ، درجه بندی در تجارت بین المللی به صورت زیر است:

۱٫ مغزهای گزینش نشده: محتوی نا خالصی شامل مغزهای دو قلو و شکسته که معمولاً بعد از خرد کردن و یا آسیاب در شکلات سازی و یا صنعت شیرینی مورد استفاده قرار میگیرند .

۲٫مغزهای گزینش شده: این مغزها بر اساس اندازه و یا وزن گزینش شده اند و بعد از پوست گیری مکانیکی در آب oc98 به مدت۲ دقیقه ، در صنایع غذایی (بستنی ، قنادی ، بادام نمک زده ، بادام با پوشش شکری یا بادام سوخته) مورد استفاده قرار می گیرند .

۳٫ مغز های تلخ ، شکسته ، دو قلو و بدون شکل و فرم مناسب: این مغزها به صورت آسیاب شده و یا تکه های کوچک در قنادی و شیرینی سازی و یا ممکن است برای تهیه ی روغن به منظور استفاده در کرمهای آرایشی و داروسازی مورد استفاده قرار گیرند .

بادام های ایران از نظر اندازه به چهار گروه تقسیم می شوند:

۱٫ دست چین یا عالی تا ۳۴ دانه در یک اونس (۱۲۰۰ دانه یا کمتر در Kg) حد اغماض۵ % از گروه درشت تر.

۲٫ درشت ،۳۴ تا ۳۶ مغز در یک اونس(۱۲۰۰ تا ۱۲۸۰ دانه در کیلوگرم) ، حد اغماض ۷% از گروه ریز .

۳٫ ریز بیشتر از ۳۶ مغز در یک اونس (بیش از ۱۲۸۰ دانه در کیلوگرم) ،حد اغماض ۸% از گروه مخلوط .

۴٫ مخلوط یا استاندارد : مخلوطی از بادام های با اندازه های مختلف .

درجه بندی دیگر بر اساس مجموع ضرایب بدست آمده در جدول زیر می باشد که بر این اساس درجه بندی به صورت زیر است:

۱٫درجه بندی ممتاز (جمع ضرایب ۶ و حداکثر تا ۹)

۲٫ درجه یک (جمع بالاتر ضرایب ۹ و حداکثر تا۱۳)

۳٫ درجه دو ( جمع ضرایب بالاتر از ۱۳ و حداکثر تا ۱۸)

۴٫درجه سه ( جمع ضرایب بالاتر از ۱۸و حداکثر تا ۲۲)

ارقام بادام:

ارقام بادام از نظر عادت رشد و عادت گل دهی ، زمان گل دهی ، زمان برداشت و محصول دهی و حساسیت به آفات و امراض طبقه بندی می کنند . یکی از عوامل محدود کننده ی کشت بادام وقوع سرما های دیررس بهاره است که سبب صدمه به گل ها یا میوه های جوان شده و محصول را نابود می نماید . بنابراین در انتخاب رقم مناسب بادام برای هر منطقه یکی از عوامل مهم که بایستی مورد توجه قرار گیرد زمان گل دهی در بهار می باشد .

ضرایب با استفاده از جدول زیر تعیین می گردند:

ضریب
خاکه بادام
بادام چروکیده
خرده بادام
مواد خارجی
بادام دو قلو
اندازه

۱
تا ۲ %
تا ۱ %
۰
۰
تا ۳ %
تا ۳۴ مغز در اونس

۲
بیش از ۲ تا ۵ %
بیش از ۱ تا ۲ %
تا ۵ %
تا ۵ %
بیش از ۳ %
بیش از ۳۴ تا ۳۶ مغز در اونس

۳
بیش از ۵ تا ۷ %
بیش از ۲ تا ۳ %
بیش از ۵ تا ۶ %
بیش از ۵ تا ۷ %

بیش از ۳۶ مغز در یک اونس

۴
بیش از ۷ تا ۱۰ %
بیش از ۳ تا ۵/۳ %
بیش از ۶ تا ۷ %
بیش از ۷ تا ۱۰ %

مخلوط

یک اونس برابر با ۳/۲۸ گرم می باشد .

از ارقام دیر گل بادام ها ی خارجی تاردی نانپاریل (خیلی دیر گل ) ، تکزاس ، تونو ، کریستومورتو ، فرانگنس، فلیپوسو ، فراگویلو و ژنکو را میتوان نام برد . در ایران نیز سرما های دیررس بهاره خسارت ارد می کند . در این راستا در جهت شناسایی و معرفی ارقام دیر گل بادام تحقیقاتی در نقاط مختلف ایران صورت گرفته است . در این باره در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شاهرود ۲۶ رقم بادام از سال ۱۳۶۰ مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته اند .در نتیجه ارقام از نظر زمان گل دهی به چهار گروه خیلی دیر گل ( شاهرود ، ۱۶، ۸ و ۷) ،دیر گل ( شاهرود ۱۲، ۱۸ ، ۱۵ و ۶) ، متوسط گل ( شاهرود ۱۷ و ۲۱ ) و ارقام زود گل ( رقم منقا و نجف آباد ) تقسیم شده اند به طوریکه ارقام خیلی دیر گل با ارقام زود گل از ۲۱ تا ۳۰ روز در شروع ظهور گل اختلاف دارند.

از نظر میزان عملکرد میوه با پوست چوبی رقم شاهرود ۱۲ با ۳۶۰۰ کیلوگرم در هکتار و از نظر میانگین عملکرد مغز میوه و کیفیت آن رقم شاهرود ۱۸ با ۱۶۷۵ کیلوگرم در هکتار نسبت به سایر ارقام برتری داشته است .

در شهرستان کاشمر ارقام دیر گل بادام های محلی در طی سالهای ۷۴-۱۳۷۲ شناسایی گردیدند . بهترین ارقام از نظر دیر گل دهی که عملکرد خوبی نیز داشتند عبارت بودند از M2-8 ، M2-6، B3 ، M14-18 ، M2-61 ، M9-20 .

در منطقه ی میانه مطالعاتی در رابطه با انتخاب ارقام دیر گل بادام در طی سالهای ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ انجام گرفت ، نتیجه ی این مطالعات منجر به معرفی دو رقم دیر گل به نام های علی بالا و A-2 شده است . این ارقام ۱۵ تا ۲۰ روز در مقایسه با ارقام دیگر دیر گل تر بودند . رقم علی بالا یک رقم پوست کاغذی است که نسبت مغز به پوست چوبی میوه آن در حدود ۶۵ تا ۷۰ % است .این دو رقم خود ناسازگار بوده ولی نسبت به هم کاملاً سازگاری دارند و در کاشت های مخلوط می توانند گرده زای خوبی برای یکدیگر باشند .

در ایستگاه تحقیقاتی آذر شهر ، خواب فیزیولوژیکی تعدادی از ارقام تجاری مورد مطالعه قرار گرفته است . در این تحقیقات مقدار نیاز سرمایی ( به حسب واحد سرمایی ) و نیاز حرارتی ( برحسب درجه ساعت رشد ) برای هفت رقم تجاری محاسبه شده است . در این تحقیق رابطه ی مثبت و معنی داری بین زمان گل دهی و نیاز سرمایی و حرارتی ارقام بدست آمده است . در عین حال معلوم شده است که عواملی مانند زمان به خواب رفتن گیاه ، میزان صفر گیاهی (صفر فیزیولوژیکی ) و چگونگی عکس العمل دمایی جوانه های گل نیز می تواند در زمان گل دهی مؤثر باشند . چون این آزمایش در یک سال زراعی (۷۴-۷۳ ) انجام گرفته به نظر می رسد برای اطمینان به نتایج بدست آمده نیاز به تکرار آزمایش در سالهای بیشتری میباشد .

در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق وابسته به مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان۸۱ اکوتیپ دیر گل بادام از مناطق مختلف استان جمع آوری گردیده و در قالب یک مجموعه در دست مطالعه می باشد (مذاکره با محمود عدلی ).

آفات و بیماری های مهم بادام :

علاوه بر آفات عمومی درختان میوه مانند انواع شته ها ، سوسکهای پوست خوار ، چوب خوار ، برگ خوار و گل خوار و کرم سفید ریشه که به بادام هم خسارت وارد می کنند، یک نوع مغز خوار بادام به نام Eurytoma amigdali end. مخصوص بادام وجود دارد .

از بیماری ها لکه ی آجری برگ بادام و سفیدک سطحی شایع تر می باشد .

زنبور مغز خوار بادام :

حشره کامل زنبور کوچکی است به رنگ سیاه و کرم ، لارو آن سفید رنگ است .مغز خوار بادام میوه ی جوان را سوراخ کرده و یک تخم در آن می گذارد . پس از مدت معین تخم باز شدهو لارو حشره بیرون آمده و داخل بادام تبدیل به شفیره شده ، حشره کامل سال بعد از شفیره خارج شده و شروع به تخم گذاری میکند .

مبارزه : برای مبارزه با این آفت راه های شیمیایی و مکانیکی وجود دارد . در مبارزه ی مکانیکی میوه های آلوده حاوی لارو حشره از روی درخت یا روی زمین جمع آوری شده و سوزانده می شود.

در مبارزه ی شیمیایی از سموم فسفره مانند گامگسان، دی کلروفون ، فسفامیدون (برای حشره ی کامل ) و یا نواکرون ،فسفامیدون (بر علیه تخم لارو ) استفاده می شود. نظر به اینکه چاغاله بادام در ایران به صورت سبز مصرف می شود ، لذا سم پاشی توصیه نمی شود .

لکه آجری برگ بادام :

در ایران برای اولین بار اسفندیاری آن را در رضائیه و لرستان گزارش نموده است . نشانه ی این بیماری روی برگ بادام ابتدا به صورت لکه های بی شکل و سبز متمایل به زرد ظاهر میشود . بعداً برگ کلروفیل خود را در محل این لکه ها که معمولاً گوشه دار بوده و حاشیه ی نا مشخصی دارند کاملاً از دست داده و به رنگ زرد در می آید . به تدریج که قارچ عامل بیماری پیشروی و رشد و نمو میکند رنگ لکه ها نیز از زردی به نارنجی و بعد به قرمز آجری در می آید. در این موقع بافت برگ در محل لکه ها ضخیم شده و به سمت سطح تحتانی برجسته می شود. در حالیکه در رویه ی بالایی برگ فرورفتگی به وجود می آید . برگ در محل لکه ها ضخیم تر می شود و گاهی به ۳-۲ برابر ضخامت برگ سالم می رسد . اواخر فصل تابستان لکه های برگ رنگشان کاملاً قهوه ای و تیره شده و بافت برگ در این قسمت ها مرده و خشک می شود . گاهی به علت پیوستن تعدادی از این لکه ها تمام پهنک برگ فاسد شده و می ریزد . عامل بیماری قارچی به نام Polystigma ochraceum می باشد .

مبارزه : برای مبارزه از انواع قارچ کش ها در چندین نوبت استفاده می شود . اولین سمپاشی در اسفند ماه با قارچ کش کاسید ۱۰۱ به نسبت ۵ در هزار یا محلول دو درصد می باشد . در بهار همین درختان چهار بار با یکی از قارچ کشها سمپاشی می گردند . ( مثل کاسد ۱۰۱ به نسبت ۵/۱ در هزار ، کاپتان به نسبت ۳ در هزار ، پولیدام (بر اساس زینب ) به نسبت ۵/۲ در هزار ، ملپرکس به نسبت ۵/۱ در هزار ، محلول بوردو به نسبت یک درصد ،زیرام به نسبت دو در هزار ، دیتان ام-۴۵) . اولین سمپاشی بهاره بعد از ریزش گلبرگ ها و تقریباً در دهه ی سوم فروردین ماه می باشد . در این موقع میوه های بادام کاملاً کوچک و در بقایای گلبرگ ها پوشیده است و از طرفی جوانه های برگی در حال باز شدن است . ۳ نوبت سمپاشی بعدی به فاصله ی دو هفته از یکدیگر باید انجام گیرد .

سفیدک سطحی بادام :

این سفیدک به طور معمول از اواسط تابستان شیوع مییابد و اولین علائم آن ایجاد لکه های سفید خاکستری در سطح تحتانی برگ ها است . بعداً این لکه ها به یکدیگر پیوسته و قشر سفید رنگی در سطح زیرین برگ به وجود می آورند . غالباً در سطح فوقانی برگ لکه های قرمز یا قهوه ای رنگی به ظهور می رسد که در مقابل لکه های سفید سطح زیرین قرار دارند . در اواخر شهریور ماه روی قشر سفید سطح زیرین برگ نقطه های سیاه رنگی ظاهر می شوند که اندام جنسی قارچ است .

مبارزه: با توجه به اینکه فعالیت قارچ از اواسط تابستان شروع می شود ، خسارت آن چندان زیاد نبوده و در صورتیکه سفیدک در بعضی از نواحی شدت داشته باشد می توان درختان را به محض مشاهده ی اولین علائم بیماری در پشت برگ ها توسط قارچ کش کاراتان یا سموم گوگردی سمپاشی نمود .

۱۲۷ نظرات

 1. You are my inspiration , I own few blogs and rarely run out from to post .

 2. I am really enjoying the theme/design of your website. Do
  you ever run into any web browser compatibility
  problems? A handful of my blog readers have complained about
  my blog not working correctly in Explorer but looks
  great in Chrome. Do you have any suggestions to help fix this issue?

 3. It’s the best time to make a few plans for the future and it’s time to be happy.
  I have read this post and if I may I want to suggest you some attention-grabbing things or advice.
  Maybe you can write subsequent articles relating to this article.
  I want to learn more issues about it!

 4. I simply couldn’t go away your website before suggesting that I
  actually enjoyed the standard information an individual supply for your guests?
  Is going to be back incessantly to check out new posts

 5. Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you know how
  to make your site mobile friendly? My website looks weird when viewing from my iphone.
  I’m trying to find a theme or plugin that might be able
  to fix this problem. If you have any recommendations,
  please share. Cheers!

 6. I know this website gives quality depending posts and additional material, is
  there any other web page which offers these kinds
  of data in quality?

 7. I’ll right away seize your rss as I can not to find your e-mail subscription hyperlink or newsletter service.
  Do you have any? Kindly permit me realize so that I may just
  subscribe. Thanks.

 8. If you wish for to increase your familiarity only keep visiting this web
  page and be updated with the most recent news posted here.

 9. We are a bunch of volunteers and opening a brand new scheme in our community.
  Your site provided us with useful information to work on. You
  have performed an impressive process and our entire group
  will likely be grateful to you.

 10. What’s up, this weekend is nice in support of me,
  because this time i am reading this fantastic informative paragraph here at my house.

 11. Hey there! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?

  My website discusses a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each
  other. If you might be interested feel free to send me an email.

  I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the
  way!

 12. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your
  website, how can i subscribe for a blog web
  site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your
  broadcast provided bright clear concept

 13. Hi, I log on to your blogs like every week.
  Your story-telling style is awesome, keep doing what you’re doing!

 14. Hi there, everything is going sound here
  and ofcourse every one is sharing data, that’s genuinely excellent, keep up writing.

 15. Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
  I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
  Many thanks

 16. Article writing is also a excitement, if you be acquainted with then you can write or else it is
  complex to write.

 17. Hi, I do believe this is an excellent web site.

  I stumbledupon it 😉 I will return yet again since I bookmarked it.
  Money and freedom is the best way to change, may you
  be rich and continue to help other people.

 18. This paragraph is in fact a pleasant one it assists new the
  web users, who are wishing for blogging.

 19. Definitely believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to be
  aware of. I say to you, I certainly get annoyed while people think about worries that they just don’t know about.
  You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without
  having side effect , people can take a signal. Will probably be back to get more.

  Thanks

 20. I got this web site from my buddy who shared with me concerning this site and
  now this time I am visiting this web page and reading very
  informative posts at this time.

 21. Thanks for a marvelous posting! I really enjoyed reading it, you
  might be a great author.I will remember to bookmark your blog
  and will come back very soon. I want to encourage that you
  continue your great writing, have a nice holiday weekend!

 22. Pretty nice post. I just stumbled upon your weblog
  and wished to say that I have truly enjoyed browsing your blog posts.
  In any case I will be subscribing to your feed and
  I hope you write again soon!

 23. These are actually wonderful ideas in about blogging.
  You have touched some nice factors here. Any way keep up wrinting.

 24. Hi Dear, are you truly visiting this web page regularly, if so afterward you
  will absolutely get pleasant knowledge.

 25. I have been surfing online more than three hours lately, but
  I never discovered any fascinating article like yours.
  It is lovely value sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made excellent content as you did, the
  web will probably be much more useful than ever before.

 26. whoah this blog is great i like studying your posts. Stay up the great work!
  You understand, a lot of people are hunting around for this information, you can help them greatly.

 27. I was recommended this website by my cousin. I am
  not sure whether this post is written by him as no one else
  know such detailed about my problem. You’re incredible!
  Thanks!

 28. Howdy I am so grateful I found your weblog, I really found you by
  accident, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am
  here now and would just like to say kudos for a marvelous post and a all round
  thrilling blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have bookmarked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to
  read much more, Please do keep up the fantastic work.

 29. Hey very cool blog!! Guy .. Excellent .. Amazing ..
  I’ll bookmark your blog and take the feeds also? I’m glad
  to search out a lot of useful info right here within the publish, we’d like work out more strategies on this regard, thank you for
  sharing. . . . . .

 30. Excellent pieces. Keep writing such kind of info on your page.
  Im really impressed by your site.
  Hello there, You’ve done a fantastic job. I will definitely digg
  it and individually suggest to my friends. I am confident they’ll be benefited from this site.

 31. What i don’t understood is actually how you are not actually a lot
  more well-appreciated than you may be right now. You’re very intelligent.

  You understand thus considerably on the subject of this matter, produced me
  individually consider it from numerous numerous angles. Its like women and men are not interested until it is something to do with Lady gaga!
  Your individual stuffs outstanding. All the time handle it up!

 32. Hey superb blog! Does running a blog similar to this take
  a large amount of work? I have very little understanding of coding however I had been hoping to start
  my own blog soon. Anyhow, if you have any suggestions or tips for new blog owners please share.
  I know this is off topic however I simply wanted to ask. Thanks a lot!

 33. If you want to increase your knowledge only keep visiting this web page and be updated with the latest gossip
  posted here.

 34. Hello There. I found your blog using msn. This is a really
  well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post.
  I’ll certainly return. pof natalielise

 35. Unquestionably believe that which you said. Your favorite justification appeared to be on the web the
  simplest thing to be aware of. I say to you,
  I certainly get irked while people think about worries that they just
  don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people can take a signal.
  Will probably be back to get more. Thanks

 36. You are so cool! I don’t suppose I’ve read through something
  like this before. So good to discover another person with a few genuine thoughts
  on this subject. Really.. thank you for starting this up.
  This web site is one thing that’s needed on the web,
  someone with some originality!

 37. The other day, while I was at work, my cousin stole my iPad and
  tested to see if it can survive a thirty foot drop, just so she
  can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has
  ۸۳ views. I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 38. Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before
  but after browsing through some of the post I realized it’s new to me.
  Nonetheless, I’m definitely delighted I found it and
  I’ll be book-marking and checking back frequently!

 39. Good day! This is kind of off topic but I need some help
  from an established blog. Is it very difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things out pretty quick.
  I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.
  Do you have any ideas or suggestions? Appreciate it

 40. Hi, i think that i saw you visited my blog so i got here to return the favor?.I am trying to to find
  things to enhance my web site!I assume its ok to use some of your ideas!!
  natalielise pof

 41. I am in fact grateful to the owner of this web site who has shared this fantastic piece of writing at at this time.

 42. Hello, i feel that i noticed you visited my
  site so i came to go back the choose?.I am attempting to in finding issues to improve my site!I
  assume its ok to use a few of your ideas!!

 43. If you want to obtain much from this article then you have to apply
  these strategies to your won webpage.

 44. What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It
  absolutely helpful and it has aided me out loads. I’m hoping to
  contribute & aid different users like its aided me.
  Great job.

 45. I am regular reader, how are you everybody? This post posted at this web page is actually pleasant.

 46. Why users still use to read news papers when in this technological globe all is existing on web?

 47. Wow, fantastic blog structure! How long have you been blogging for?
  you made running a blog glance easy. The full look of your website
  is fantastic, let alone the content material!

 48. I’ve been exploring for a little bit for any high quality articles or blog posts
  on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this site.
  Reading this info So i’m satisfied to exhibit that I have an incredibly excellent uncanny feeling I found out exactly what I needed.
  I most indisputably will make sure to don?t fail to remember this web
  site and provides it a glance regularly.

 49. Wonderful web site. Lots of helpful info here. I am sending it
  to a few pals ans additionally sharing in delicious. And
  of course, thank you for your sweat!

 50. Thanks , I’ve recently been looking for info about this subject for
  a long time and yours is the greatest I have came upon till now.
  But, what in regards to the conclusion? Are you certain concerning the supply?

 51. Usually I do not learn post on blogs, but I would like to say that this write-up very
  pressured me to try and do it! Your writing style has
  been surprised me. Thank you, quite great post.

 52. Hello, just wanted to say, I loved this article. It
  was inspiring. Keep on posting!

 53. Hey excellent website! Does running a blog such as this require a large amount
  of work? I have very little knowledge of coding but I
  was hoping to start my own blog soon. Anyhow, if you have any suggestions or tips
  for new blog owners please share. I understand this is off topic however I
  just needed to ask. Thanks a lot!

 54. wonderful publish, very informative. I’m wondering why the other experts of this sector do
  not understand this. You must continue your writing.
  I am confident, you have a great readers’ base already!

 55. I just want to mention I am all new to blogging and site-building and really liked your blog site. Almost certainly I’m planning to bookmark your blog post . You surely have fantastic articles and reviews. Regards for sharing with us your website page.

 56. My family members all the time say that I am wasting my time here at net,
  however I know I am getting knowledge every day by reading such nice content.

 57. Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but, I’d like to shoot you an email.
  I’ve got some ideas for your blog you might be interested in hearing.
  Either way, great website and I look forward to seeing it
  expand over time.

 58. Fabulous, what a website it is! This website provides valuable information to us,
  keep it up.

 59. Hello, i think that i saw you visited my web site thus i came to “return the favor”.I am trying to find things to improve my web site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 60. Great blog here! Also your website loads up fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as fast as yours lol

 61. You made some nice points there. I looked on the internet for the subject and found most people will agree with your site.

 62. Hello, i think that i saw you visited my website thus i came to “return the favor”.I’m trying to find things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!

 63. Whats Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has aided me out loads. I’m hoping to contribute & assist different customers like its aided me. Good job.

 64. I really like your writing style, fantastic info, thank you for putting up :D. “Your central self is totally untouched By grief, confusion, desperation.” by Vernon Howard.

 65. I want to show my passion for your kindness in support of men who actually need assistance with this important question. Your personal dedication to passing the solution all over had been astonishingly effective and has consistently empowered workers like me to attain their desired goals. Your valuable useful information entails a lot to me and far more to my mates. Thanks a ton; from each one of us.

 66. You really make it appear so easy together with your presentation however I find this topic to be really something which I think I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and very huge for me. I’m taking a look forward on your next publish, I will try to get the dangle of it!

 67. A person necessarily lend a hand to make seriously posts I’d state. That is the very first time I frequented your web page and up to now? I amazed with the research you made to make this actual publish incredible. Excellent process!

 68. But wanna remark that you have a very decent internet site , I enjoy the design it really stands out.

 69. Dead indited subject matter, thankyou for entropy.

 70. I genuinely enjoy examining on this website , it has good blog posts. “You should pray for a sound mind in a sound body.” by Juvenal.

 71. We’re a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your web site provided us with valuable info to work on. You have done a formidable job and our whole community will be thankful to you.

 72. I gotta favorite this website it seems extremely helpful very useful

 73. You could definitely see your enthusiasm in the paintings you write. The world hopes for even more passionate writers such as you who aren’t afraid to say how they believe. Always follow your heart. “Man is the measure of all things.” by Protagoras.

 74. I do believe all of the ideas you’ve presented in your post. They are very convincing and will definitely work. Nonetheless, the posts are very quick for beginners. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 75. you’re actually a excellent webmaster. The web site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve performed a wonderful activity on this topic!

 76. Hi there very cool blog!! Man .. Excellent .. Superb .. I’ll bookmark your website and take the feeds additionally…I am satisfied to search out so many helpful information here within the submit, we need develop more strategies in this regard, thank you for sharing.

 77. Absolutely indited content , regards for entropy.

 78. Its like you read my mind! You seem to know a lot about this, like you wrote the book in it or something. I think that you can do with some pics to drive the message home a bit, but instead of that, this is wonderful blog. An excellent read. I’ll definitely be back.

 79. Hey, you used to write wonderful, but the last few posts have been kinda boring… I miss your super writings. Past several posts are just a little out of track! come on!

 80. Hello there, I discovered your website by means of Google at the same time as searching for a similar matter, your site got here up, it appears good. I’ve bookmarked it in my google bookmarks.

 81. Thank you for all of the hard work on this site. My mom take interest in setting aside time for research and it’s easy to understand why. My partner and i notice all relating to the lively method you produce good strategies on the website and therefore inspire contribution from website visitors on that issue plus my simple princess is without question discovering so much. Have fun with the remaining portion of the year. Your doing a great job.

 82. Great – I should certainly pronounce, impressed with your web site. I had no trouble navigating through all tabs as well as related information ended up being truly easy to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, web site theme . a tones way for your client to communicate. Nice task.

 83. I haven¡¦t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last several posts are great quality so I guess I¡¦ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 84. We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community. Your website provided us with valuable info to work on. You’ve done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 85. Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read more of your useful info. Thanks for the post. I’ll definitely return.

 86. hi!,I really like your writing very so much! proportion we be in contact more about your post on AOL? I need an expert on this area to resolve my problem. Maybe that’s you! Looking forward to look you.

 87. This is very interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your great post. Also, I have shared your website in my social networks!

 88. I’m very happy to read this. This is the type of manual that needs to be given and not the accidental misinformation that is at the other blogs. Appreciate your sharing this best doc.

 89. obviously like your web site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I to find it very troublesome to tell the reality nevertheless I will definitely come back again.

 90. Hiya very cool blog!! Guy .. Beautiful .. Amazing .. I’ll bookmark your website and take the feeds also…I am glad to search out numerous useful info here in the submit, we want develop extra strategies in this regard, thanks for sharing.

 91. I actually wanted to send a brief message to say thanks to you for the fantastic hints you are writing here. My time consuming internet look up has at the end of the day been rewarded with beneficial insight to go over with my family members. I would suppose that we readers actually are truly blessed to live in a fabulous site with very many awesome individuals with very beneficial tips. I feel very grateful to have come across your web site and look forward to many more brilliant minutes reading here. Thanks again for a lot of things.

 92. I have been checking out many of your articles and i can state pretty nice stuff. I will make sure to bookmark your site.

 93. I am not sure where you are getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission.

 94. I have been browsing online greater than three hours these days, but I by no means found any interesting article like yours. It is lovely worth sufficient for me. In my opinion, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the net can be much more helpful than ever before. “Wherever they burn books, they will also, in the end, burn people.” by Heinrich Heine.

 95. It¡¦s really a cool and helpful piece of information. I¡¦m happy that you shared this useful information with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 96. Excellent read, I just passed this onto a friend who was doing some research on that. And he just bought me lunch since I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thank you for lunch!

 97. I haven’t checked in here for some time since I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I’ll add you back to my daily bloglist. You deserve it my friend 🙂

 98. Hi there, You’ve done an incredible job. I will definitely digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this web site.

 99. I went over this web site and I conceive you have a lot of wonderful information, saved to favorites (:.

 100. I conceive this internet site holds some rattling wonderful information for everyone :D. “I like work it fascinates me. I can sit and look at it for hours.” by Jerome K. Jerome.

 101. Great blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 102. Hiya, I am really glad I have found this information. Nowadays bloggers publish only about gossips and internet and this is actually frustrating. A good blog with interesting content, that is what I need. Thank you for keeping this web site, I will be visiting it. Do you do newsletters? Can not find it.

 103. Very efficiently written article. It will be useful to anybody who utilizes it, as well as yours truly :). Keep up the good work – can’r wait to read more posts.

 104. Wow, amazing weblog structure! How long have you ever been running a blog for? you make running a blog look easy. The full glance of your website is fantastic, let alone the content material!

 105. We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Your site offered us with valuable information to work on. You have done a formidable job and our entire community will be grateful to you.

 106. I’m extremely impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the nice quality writing, it’s rare to see a great blog like this one today..

 107. I’m really impressed with your writing skills and also with the layout on your weblog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it’s rare to see a nice blog like this one these days..

 108. Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my site loaded up as quickly as yours lol

 109. But a smiling visitant here to share the love (:, btw great style and design .

 110. Thanks for sharing superb informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this web site. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and simply could not come across. What an ideal website.

 111. Merely a smiling visitor here to share the love (:, btw outstanding pattern .

 112. It is really a great and helpful piece of information. I’m satisfied that you shared this useful information with us. Please keep us informed like this. Thank you for sharing.

 113. I got what you mean , thanks for posting .Woh I am glad to find this website through google. “Since the Exodus, freedom has always spoken with a Hebrew accent.” by Heinrich Heine.

 114. I simply desired to appreciate you again. I’m not certain what I might have carried out in the absence of these creative concepts discussed by you relating to such a situation. Previously it was the frightful difficulty for me personally, nevertheless coming across your professional form you solved it took me to weep over delight. Extremely happy for your service and then trust you know what a powerful job you happen to be carrying out teaching the others thru your blog. I know that you haven’t come across all of us.

 115. There is obviously a bundle to know about this. I believe you made various good points in features also.

 116. Hey There. I found your blog using msn. This is a very well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks for the post. I will certainly return.

 117. I’ve been browsing online more than 3 hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you did, the internet will be a lot more useful than ever before.

 118. Valuable info. Lucky me I found your site unintentionally, and I’m surprised why this coincidence did not came about earlier! I bookmarked it.

 119. I’ve been absent for some time, but now I remember why I used to love this website. Thanks, I’ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 120. I just wanted to compose a simple word to express gratitude to you for some of the superb strategies you are showing on this site. My particularly long internet investigation has finally been compensated with excellent knowledge to go over with my relatives. I would admit that we visitors are quite endowed to exist in a superb site with so many lovely people with great advice. I feel really happy to have seen the site and look forward to really more brilliant moments reading here. Thanks once more for a lot of things.

 121. Hello, Neat post. There is an issue together with your site in internet explorer, might check this¡K IE nonetheless is the market leader and a good part of other people will pass over your magnificent writing due to this problem.

 122. I like what you guys are up too. Such clever work and reporting! Keep up the superb works guys I¡¦ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my website 🙂

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های علامت گذاری شده الزامی هستند . *

*