آخرین اخبار

احداث باغ شاه توت

نیازهای اکولوژیکی

آب و هوا

از آنجائیکه درختان توت واریته های مختلفی دارند در آب و هوای متفاوت از نسبتاً گرم تا معتدل و حتی نزدیک به سرد کاشته می شوند در شرایط ایران مرکزی از ۱۰ درجه بالای صفر و در گیلان مازندران از حدود ۱۲ درجه بالای صفر در بهار رشدش را آغاز می کند و بهترین گرما در جریان بهار و تابستان برای آنها بین ۲۵ تا ۳۵ درجه سانتی گراد است. در سرمای ۲ تا ۴ درجه سانتی گراد زیر صفر برگهای توت یخ زده و می ریزند درخت توت گیاهی نور پسند است نور خورشید باعث تقویت رشد و افزایش شاخ و برگ درخت شده تابش نسبتاً شدید باعث کوتاهتر شدن فاصله میان گره ها و کوچکتر شدن برگها می شود ولی وزن خشک گیاه را افزایش می دهد.

آبیاری

همه گونه های توت از نظر مصرف آب پرنیازند در نقاطی که کاشته می شوند باید سالیانه حداقل ۶۰۰ میلی متر باران، آن هم به صورت یکنواخت در طول سال وجود داشته باشد تا به آبیاری مصنوعی نیاز نباشد. نهالها در ابتدای کشت و زمان جوانی به آب بیشتری نیاز دارند و باید هر هفته یک الی ۲ بار آبیاری شوند ولی بتدریج با بالا رفتن سن درختان نیاز آبی آنها کمتر می شود. در نقاط کم آب درختان مسن باید حداقل هر ۱۰ الی ۱۵ روز یکبار آبیاری شوند.

خاک

خاکهای شنی لومی برای رشد درختان توت بسیار مناسبند مخلوط بودن خاک با مواد پوسیده گیاهی مثل برگ یعنی هوموس به خاک امکان تنفس و به باکتری های موجود در آن امکان فعل و انفعالات زیادتر و بهتری را می دهد. زمینهایی که قابل نفوذ آب نبوده و رطوبت را مدت زیادی در خود نگهدارند و با تلاقی شوند مطلقاً استعداد کاشت درختان توت را ندارند همچنین در خاکهایی که در اثر تابش خورشید سله بسته و شکاف بردارند نباید توت کاشت. در زمینهای رسی که قابلیت نفوذ هوا در آن کم است ( زمینهای سرد) رشد و نمو درختان توت غیرمنظم و بسیار کند می شود. درخت توت درخاکهای خنثی رشد مناسبی نشان می دهد بطوریکه میتوان آنرا جزو گیاهان خنثی پسند بحساب آورد. بهترین PH برایش بین ۶ تا ۷ می باشد.

کود

کودها علاوه بر اینکه قدرت مقاومت درختان را در مقابل سرمای شدید به بالا می برند در مقابل آفات و بیماریها آنها را مقاوم تر می کنند. کود کافی و صحیح گل دادن و تبدیلشان به میوه را در بهار تسریع و تولید میوه به مقدار زیاد را مطمئن می کند. به منظور آگاهی از مقدار کود مورد نیاز باید اولاً نوع خاک شناسایی شود ثانیاً مقدار کود موجود در آن را به کمک تجزیه شیمیایی معلوم کرده و مقداری را که باید به خاک اضافه شود نیز محاسبه کرد. مقدار کود ازته ۱۰۰ کیلوگرم درهکتار به صورت N و همچنین ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار کود فسفر به صورت P2O5 می باشد این کودها را نه یکبار بلکه در چند بار و در فواصل معین همه ساله به باغ توت می دهند. بطوریکه جمع سالیانه آنها ۱۰۰ کیلو از هر کود در هکتار شود.

ازدیاد

ازدیاد درخت توت به دو طریق صورت می گیرد: ۱- جنسی ۲- غیر جنسی ۱- ازدیاد جنسی: میوه های واریته های مختلف توت بین خرداد الی مرداد می رسند درختان توت تقریباً از ۵ سالگی شروع به میوه دادن می کنند برای بذرگیری میوه های رسیده را از روی درخت یا بهتر از زیر آن جمع آوری کرده روی غربال با فشارآب بیشتر بذرها را از گوشت جدا و در سایه یا گرمای طبیعی اطاق خشک می کنند. روشی که بیشتر توصیه می شود اینست که میوه های رسیده چیده شده را ۴ الی ۵ روز داخل ظرفی در گرمای اطاق می گذارند تا خوب تخمیر شوند. آنگاه آنها را روی غربالی ریخته به کمک فشار آب شیرودست بذرها را از گوشت جدا کرده و دوباره در داخل اطاق و دور از تابش مستقیم نور خورشید خشک می کنند بهتر است بذر توت را در همان سال اول بکارند زیرا قوه نامیه اش بطور طبیعی تنها ۳ ماه حفظ می شود. هرگاه آنرا در دمای پائین تر از ۱۰ درجه سانتی گراد نگهدارند قدرت خود را تا یکسال و حداکثر حتی تا ۲ سال حفظ می کنند ولی درصد رشد بذرها به شدت پائین می آید. قوه نامیه بذر توت بسته به واریته های مختلف بین ۲۰ درصد تا ۹۰ درصد متغیر است. هر ۱۰۰ کیلو میوه توت ۲ تا ۳ کلو بذر می دهد. در هر کیلو بذر توت حدود ۵۲۰۰۰۰ عدد بذر وجود دارد. مقدار بذر لازم برای کاشت آن در هر هکتار حدود ۱۲ کیلوگرم است بذرها را در بهار یا پائیز می کارند مدت لازم برای جوانه زدن بذرهای کاشته شده در گرمای ۲۰ درجه سانتی گراد بین ۱۵ تا ۲۰ روز است. بشرط آنکه در این مدت بستر آن مرطوب نگهداشته شود قبل از کاشت باید به زمین کودهای لازم را داد. پس از جوانه زدن بسترها به یک الی دو هفته سایه بان نیاز دارند. ازدیاد درختان توت به وسیله بذر بسیار ساده و کم هزینه تر از روشهای دیگر است.

نکته ضعف تفرق صفات نهالهای حاصله است که یکدست نخواهند بود. ۲- ازدیاد غیر جنسی: به منظور حفظ خواص مادری آنرا از راههای غیرجنسی زیاد می کنیم.

مهمترین راههای ازدیاد غیرجنسی عبارتند از:

الف) پیوند: عبارتست از انتقال بخش یا جوانه ای از گیاهی که میوه های عالی دارد. بر روی پایه ای ریشه دار با این منظور که گیاه بدست آمده تنها از همان میوه های عالی همه ساله تولید کند.
مهمترین انواع پیوند در توت عبارتند از: پیوند شکمی- پیوند اسکنه ای- پیوند مجاورتی- پیوند لوله ای- پیوند روی ریشه که معمولاً پیوند ریشه از همه متداولتر بوده و حدود ۹۰ درصد پیوندها به این روش است که در پیوند ریشه، ریشه های یکساله را در بهار در ارتفاع ۸ الی ۱۰ سانتی متر بریده و پیوندک را نیز مورب از زیر یک جوانه قطع کرده و بسرعت بین پوست و چوب ریشه فشار می دهند تا خوب در آنجا جای گیرد. آنگاه محل بریدگیها را نوارپیچ می کنند این کار برای ایجاد تماس بین مرسیستم ریشه در نقطه برخورد؛ پیوندک انجام می گیرد.

قلمه

در ازدیاد به وسیله قلمه تمام خواص گیاه مادری حفظ می شود. قلمه زدن ۲ نوع است: قلمه زدن چوبی و قلمه زدن سبز

قلمه زدن چوبی

از سر شاخه های یکساله به قطر تقریبی ۱ تا ۳ سانتی متر درهنگام خواب زمستانی قلمه گرفته و در سردخانه ها درگرمای ۵ درجه نگهداری می کنند تا گرمای خاک در بهار به ۱۴ درجه برسد. آنگاه آنرا در زمین می کارند هر قلمه باید ۴ تا ۵ جوانه در حال خواب داشته و طول آن به ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر برسد.

قلمه سبز

شاخه های درختانی که برای قلمه گیری سبز انتخاب شده اند در زمستان طوری هرس می کنند که برایشان تنها ۶ تا ۷ جوانه باقی بماند این جوانه ها در بهار آینده تولید برگهایی سبز به طول ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر و بیشتر می کنند آنها را به طول ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر بریده بجز دو برگ انتهایی بقیه برگها را می چینند و در اردیبهشت یا خرداد روی زمین می کارند.

ب) خوابانیدن

کاشت

درخت توت را می توان در بهار یا پائیز کاشت. درنقاط سرد یا یخبندانهای زمستانی معمولاً آنرا در بهار می کارند تا نهالها از آسیب سرمای شدید زمستانی در امان باشند. زمان کاشت در بهار هنگامی است که هنوز جوانه نزده باشند در مناطق معتدل و گرمسیر خطر سرمازدگی ریشه ها در زمستان وجود ندارد و در پائیز میتوان نهالها را کاشت در ایجاد باغ توت باید نوع درخت، نوع و اندازه و طعم میوه، تعداد نهالها در واحد سطح، موقعیت جغرافیایی محل کاشت و نوع خاک و PH آنرا مورد توجه قرار داد. پس از کود دادن و شخم زدن و آماده کردن زمین ومشخص شدن فواصل درختها از هم ( معمولاً ۳ در۳ متر) گودالهای ۵۰ در ۵۰ در ۵۰ سانتی متری حفر و نهالها داخلشان کاشته می شوند. هرگاه PH خاک اسیدی بود قبل از حفر گودالها و شخم زدن مقداری آهک روی زمین می ریزند تا PH آن خنثی شود. هنگام کاشت باید دقت کرد تا ریشه ها بطور آزاد داخل گودال جای گیرند. پس از خاک ریزی اطراف آنرا با پا می فشارند تا تماس لازم بین ریشه و خاک صورت گیرد. گودال را پس از کاشت نهال فوری آبیاری شدید می کنند.

داشت

هرس

درهرس درختان توت اولاً همه شاخه های خشک شده و بیمار را باید بریده و فوراً سوزاند ثانیاً همه شاخه هایی که به سمت داخل تاج رشد کرده اند و ما آنرا نرک می نامیم به دلیل بی بار بودن و بی جهت مصرف کردن مواد غذایی باید هرس شوند. از همین نرکها درازدیاد درختان توت می توان استفاده نمود. ثالثاً همه شاخه هایی که تاج درخت را بی جهت شلوغ کرده و مانع رسیدن نور به میوه ها می شوند باید حذف نمود. بهترین زمان برای هرس هنگامی است که برگها ریخته و درخت در حالت خواب زمستانی باشد ولی در صورت لزوم در سایر مواقع نیز می توان درخت توت را هرس نمود.

مبارزه با بیماریها و آفات

بیماریها: بیماری موزائیک توت که عامل ویروسی دارد راه پیشگیری آن اینست که در خزانه مبتلایان به آن را حذف کرده و فوراً سوزانده شوند و از بیماریهای قارچی می توان از بلایت سفیدک سطحی توت، بیماری مرگ سرشاخه توت و بالاخره زنگ توت، پوسیدگی بنفش ریشه، پوسیدگی ریشه را نام برد که همگی بوسیله سموم قارچ کش مبارزه می شوند. همچنین بیماری باکتریایی توت را می توان نام برد از انگلها انواع شپشکها و کنه ها می باشند که به درختان توت خسارت وارد می آورند.

برداشت

توت به صورت خام یا خشک شده مصرف می شود. درخت توت درسال پنجم شروع به میوه دادن می کند و معمولاً از سال هشتم یا نهم به حداکثر میوه دهی خود می رسد و مدتها در این سطح باقی می ماند زمان برداشت محصول هنگامی است که میوه ها از حالت سبزی بیرون آمده مثل شیشه براق می شوند. اغلب همه میوه ها با هم نمی رسند لذا باید آنرا در چند نوبت چید برای چیدن چادر روی زمین در سایه انداز درخت پهن کرده و درخت را اگر تنومند نباشد با دست تکان داده تا میوه های رسیده از شاخه ها جدا شده روی چادر بریزند میوه توت سریعاً باید مصرف شود چون در سردخانه بیش از ۲ تا ۳ روز قابل نگهداری نیست و اگر بخواهند خشک کنند فوری باید در آفتاب پهن شود تا مقدار زیادی از آبش را از دست بدهد .

میوه خشک شده را بیش از یکی دو سال هم می توان نگهداری نمود. زمان برداشت میوه توت، با شرایط جوی مناطق مختلف تغییر کرده و از نیمه دوم خرداد تا اوایل مرداد ماه است. در مناطق گرم زودتر و در مناطق سرد میوه ها را دیرترمی چینند.

دامنه انتشار:

در آذربایجان غربی و در حوالی دره قاسملو ارومیه بحالت وحشی دیده می شود و در کرمانشاهان در کوههای برناج و پرودر ییلاقات بیرجند هم یافت شده است. همچنین در شمال و غرب ایران کوهستانهای شمال تهران .

۱۰۴ نظرات

 1. Nice weblog right here! Also your website quite a bit up fast! What web host are you the usage of? Can I get your associate link for your host? I want my website loaded up as fast as yours lol

 2. Outstanding post, I conceive website owners should acquire a lot from this website its real user genial.

 3. I really like and appreciate your article.Really thank you! Awesome.

 4. Hey, thanks for the blog.Much thanks again. Awesome.

 5. Your Blog is unique in comparison to other people I’ve read stuff from. Many thanks for posting when you’ve got the opportunity, Guess I will just book mark this site. click here http://www.helios7.com/33-senses-according-neuroscience/

 6. Good article! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the good writing. https://penzu.com/public/cb2ccf90

 7. Superb Some very valid points! I appreciate you writing this write-up and also the rest of the site is extremely good. http://dwebustrd.weebly.com/blog1/5069649828528525164845432-maktoob7com-quasar-gaming-casino-review-online-casino-slots

 8. Thank you ever so for you article post.Thanks Again. Cool.

 9. I really like it when individuals come together and share ideas. Great site, stick with it! http://www.healthinputs.com/simple-day-makeup-beauty-tips/

 10. I was recommended this website by my cousin. I’m not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty. You are incredible! Thanks!

 11. I loved as much as you will receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an nervousness over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase. http://www.governmentjobsvacancies.com/free-alerts/delhi/delhi-university-du-jobs/

 12. Very nice write-up. I absolutely appreciate this site. Thanks! PSU Jobs Recruitment For MBA, Engineers, CA – http://employment-newspaper.com/psu-jobs-recruitment

 13. Im grateful for the article.Really looking forward to read more.

 14. Thanks so much for the blog post.Much thanks again. Great.

 15. Thanks for sharing, this is a fantastic post.Really thank you! Will read on…

 16. A big thank you for your blog.Thanks Again. Really Cool.

 17. I really liked your blog post.Thanks Again. Fantastic.

 18. 월드카지노 - 슈퍼카지노

  This website was… how do I say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thanks!

  https://maktoob7.com/super77

 19. This page certainly has all the information and facts I needed about this subject and didn’t know who to ask. Jobs 2019 – http://bit.ly/2V6ArOU

 20. Appreciate you sharing, great blog.Much thanks again.

 21. http://preview.tinyurl.com/y48bw5ra – There is certainly a great deal to find out about this subject. I really like all of the points you made. Sarkari Naukri 2019 http://www.aracne.biz/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=4017853

 22. Wow, great blog article.Much thanks again. Much obliged.

 23. “I have been exploring for a little bit for any high-quality articles or blog posts in this kind of area. Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this web site. Studying this info So i am glad to express that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I so much for sure will make certain to do not put out of your mind this web site and provides it a look regularly.”

 24. Very informative blog.Really thank you! Awesome.

 25. Im grateful for the blog article.Really looking forward to read more.

 26. Im thankful for the article.Really looking forward to read more. Keep writing.

 27. This is one awesome blog.Really looking forward to read more. Really Cool.

 28. Really enjoyed this blog post.Much thanks again. Really Great.

 29. I cannot thank you enough for the blog post. Awesome.

 30. Cool Some extremely valid points! I appreciate you penning this post and the rest of the site is also really good.

 31. Thanks for sharing, this is a fantastic article post.Thanks Again. Cool.

 32. I really liked your article.Really looking forward to read more. Great.

 33. I think this is a real great blog post. Really Great.

 34. e79fje zgxnoveixlit, [url=http://cndeoacrjvty.com/]cndeoacrjvty[/url], [link=http://buzfoiitxhcx.com/]buzfoiitxhcx[/link], http://qpngqomfwnku.com/

 35. Hi there, You have done a great job. I’ll certainly
  digg it and personally recommend to my friends.
  I am sure they will be benefited from this web site.

 36. Hello, i think that i saw you visited my blog thus i came to
  “return the favor”.I’m attempting to find things to improve my web site!I suppose its ok to use a few of your ideas!!

 37. I know this if off topic but I’m looking into starting my own weblog and was curious what all is needed
  to get setup? I’m assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
  I’m not very internet savvy so I’m not 100% positive.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.
  Thank you

 38. Great post. I was checking continuously this blog and I’m impressed!
  Extremely useful information particularly the last part :
  ) I care for such info much. I was seeking this particular info for a long time.
  Thank you and best of luck.

 39. I don’t even know the way I stopped up here, but I thought this publish was great.
  I do not know who you’re however definitely you’re going
  to a well-known blogger for those who are not already.
  Cheers!

 40. Wonderful site. A lot of helpful information here.

  I am sending it to a few friends ans also sharing in delicious.
  And obviously, thank you in your sweat!

 41. Viagra Generika Richtig Compra Levitra Line Viagra Acquisto Senza Ricetta viagra Disolving Amoxicillin For Oral Use

 42. hi!,I really like your writing very a lot!

  percentage we be in contact extra approximately your post
  on AOL? I require an expert on this area to resolve my
  problem. May be that’s you! Looking forward to look you.

 43. Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know
  a few of the images aren’t loading correctly.
  I’m not sure why but I think its a linking issue.
  I’ve tried it in two different browsers and both show the same results.

 44. I relish, lead to I found just what I was taking a look for.
  You’ve ended my four day long hunt! God Bless you man.
  Have a nice day. Bye

 45. I don’t know whether it’s just me or if everyone else encountering problems with your blog.
  It appears as though some of the written text within your content
  are running off the screen. Can somebody else please comment and let me
  know if this is happening to them as well? This might be a issue with my web
  browser because I’ve had this happen before. Cheers

 46. Hiya! I know this is kinda off topic nevertheless I’d figured I’d ask.
  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or
  vice-versa? My blog goes over a lot of the same topics as yours and I feel we could
  greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me
  an e-mail. I look forward to hearing from you!

  Fantastic blog by the way!

 47. Very good information. Lucky me I came across your website by chance (stumbleupon).
  I have saved as a favorite for later!

 48. When some one searches for his vital thing, so he/she needs to
  be available that in detail, so that thing is maintained over here.

 49. Very nice article, just what I was looking for.

 50. Attractive section of content. I just stumbled upon your website and
  in accession capital to assert that I get actually enjoyed account your blog posts.
  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently fast.

 51. I every time used to read piece of writing in news papers but now as
  I am a user of internet so from now I am using net for articles or reviews, thanks to web.

 52. I absolutely love your website.. Excellent colors &
  theme. Did you build this site yourself? Please reply back as
  I’m hoping to create my very own blog and want to learn where you got
  this from or what the theme is called. Many thanks!

 53. Thank you, I’ve recently been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have
  discovered till now. But, what concerning the bottom line?

  Are you sure about the source?

 54. I’m impressed, I have to admit. Rarely do I encounter a
  blog that’s equally educative and engaging, and without a doubt, you’ve hit
  the nail on the head. The issue is something which not enough folks are speaking intelligently about.
  I’m very happy that I came across this during my search for something concerning this.

 55. For most recent information you have to go to see world-wide-web and on the web
  I found this web page as a most excellent website for hottest updates.

 56. Hey! I know this is kinda off topic however I’d figured I’d ask.

  Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog article or vice-versa?
  My blog covers a lot of the same topics as yours and I feel we could greatly benefit from each other.

  If you’re interested feel free to send me an email. I look forward to hearing
  from you! Fantastic blog by the way!

 57. Woah! I’m really loving the template/theme of this blog. It’s simple, yet effective.
  A lot of times it’s tough to get that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say you have done a fantastic job with this.
  Also, the blog loads extremely fast for me on Opera. Superb Blog!

 58. If you want to obtain a good deal from this post then you have to apply these strategies to your won webpage.
  natalielise pof

 59. Valuable information. Lucky me I discovered your website accidentally, and I’m
  surprised why this coincidence didn’t came about earlier!
  I bookmarked it.

 60. Hey there! Would you mind if I share your blog with my myspace group?
  There’s a lot of folks that I think would really appreciate your content.
  Please let me know. Cheers

 61. I think this is one of the most important info for me. And i am glad reading your article.
  But want to remark on some general things, The website style
  is ideal, the articles is really excellent : D.
  Good job, cheers natalielise pof

 62. Yes! Finally something about plenty of fish.

 63. Do you have a spam problem on this blog; I also am a blogger, and I was wanting
  to know your situation; many of us have developed
  some nice methods and we are looking to trade
  strategies with other folks, be sure to shoot me an email if interested.

 64. My spouse and I stumbled over here by a
  different web page and thought I may as well check things
  out. I like what I see so i am just following you.
  Look forward to checking out your web page again.

 65. I really like what you guys are up too. This type of clever work and reporting!
  Keep up the excellent works guys I’ve included you guys to blogroll.

 66. Heya! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
  My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing
  months of hard work due to no backup. Do you
  have any methods to protect against hackers?

 67. Fastidious response in return of this question with firm arguments and
  explaining the whole thing concerning that. plenty of fish
  natalielise

 68. This blog was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something which helped me.

  Cheers!

 69. Hi, the whole thing is going well here and ofcourse
  every one is sharing facts, that’s really fine, keep up writing.

 70. Hurrah! Finally I got a weblog from where I know how to really obtain valuable facts regarding my study and
  knowledge.

 71. An interesting discussion is definitely worth
  comment. I believe that you should publish more on this topic,
  it may not be a taboo subject but typically people do not discuss these issues.
  To the next! Many thanks!!

 72. Hurrah, that’s what I was searching for, what a data! existing here at this weblog,
  thanks admin of this site.

 73. Wow, this paragraph is pleasant, my sister is analyzing such things, therefore I
  am going to convey her.

 74. Quality content is the key to attract the users to go to see the website, that’s what this site is providing.

 75. It’s really a great and helpful piece of information. I’m glad
  that you shared this useful information with us.
  Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 76. My partner and I stumbled over here by a different website and thought
  I may as well check things out. I like what I see
  so now i’m following you. Look forward to going over your web page
  for a second time.

 77. Hello everyone, it’s my first pay a quick visit at this website, and post
  is actually fruitful designed for me, keep up posting these types of articles or reviews.

 78. Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
  I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks
  for the post. I will definitely comeback.

 79. Hello, i feel that i saw you visited my site thus i got here to return the favor?.I’m trying to
  to find issues to improve my site!I guess its adequate to use
  a few of your concepts!!

 80. Useful info. Lucky me I found your site unintentionally, and I am surprised why this twist of fate didn’t came
  about in advance! I bookmarked it.

 81. I simply want to mention I am new to blogs and honestly liked this web blog. Probably I’m want to bookmark your blog . You definitely have terrific stories. Appreciate it for sharing with us your website page.

 82. Thanks for finally writing about >احداث باغ شاه توت | بازار نهال
  ایران <Loved it!

 83. Woah! I’m really loving the template/theme of this website.

  It’s simple, yet effective. A lot of times it’s very hard to get
  that “perfect balance” between usability and appearance.
  I must say that you’ve done a very good job with this.
  Also, the blog loads very fast for me on Firefox.
  Superb Blog!

 84. When I originally commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on whenever a comment is added I get 4 emails with the same
  comment. Perhaps there is a way you are able to remove me from
  that service? Thanks a lot!

 85. ????? ??? ??? ??? | ????? ???? ????? zithromax over counter zithromax online azithromycin 500 mg zithromax antibiotic for uti

 86. generic viagra without a doctor prescription ed natural remedies – buy prescription drugs from canada cheap

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های علامت گذاری شده الزامی هستند . *

*