آخرین اخبار
احداث باغ پسته

احداث باغ پسته

کشت پسته در رده های مختلفی از خاک با موفقیت انجام می شود. در مناطق پسته کاری ایران بافت شنی لومی که یک باقت متوسط می باشد بهترین محصول را تولید مینماید. همچنین در بافتهای سنگین تر خاک مثل لوم ـ روسی ـ سیلتی و حتی لوم ـ رسی مصحول مناسبی تولید شده است. وجود زهکش های طبیعی همانند یک لایه شنی در عمق بیش از ۲ متر از سطح خاک، میتواند سنگینی بافت را جبران نماید. مناسبت ترین خاک برای کشت و پرورش پسته از نظر عمق، خاکهایی عمق همراه با بافت یکنواخت میباشد. وجود خاک کم عمق و یا سخت لایه، باعث میشود که قسمتهای هوائی و زیرزمینی درخت، کوتاه مانده، در نتیجه باروری و عملکرد آن بطور محسوسی کاهش یابد. درختان پسته در شرایط ماندآبی رشد مناسبی ندارند.
ـ کیفیت آب:

در مورد ارزیابی کیفیت آب آبیاری ۴ مورد مهم را باید در نظر گرفت:

۱-در صورتیکه EC آب آبیاری کمتر از ۷/۰ دی زیمنس بر متر(ds/m) بوده و SAR آن کمتر از ۵/۳ باشد، کاربرد آبی هیچگونه محدودیتی ندارد.
۲- در صورتیکه EC آب از ۲ دی زیمنس بر متر (ds/m) بیشتر باشد، سبب تجمع املاح و پیدایش و توسعه خاکها می شود و قلیا می شود. به این دلیل استفاده از چنین آبهایی محدودیت ایجاد میکند.
۳- آب آبیاری که SAR آن از ۷ بیشتر باشد، سبب کاهش نفوذ آب در خاک میشود. در این حالت ، عدم تعادل بین سدیم محلول با کلسیم و منیزیم موجب پراکندگی ذرات، سله بستن و گرفتن خلل و فرج خاک خواهد شد.
۴- اگر مقدار بر آب آبیاری از ۷/۰ تحت در میلیون و کلر آن از ۳ میلی اکی والان در لیتر متجاوز کند، سبب تجمع این دو عنصر میشود. این تجمع باعث ایجاد مسمومیتهای خاصی در پسته میگردد.

ـ نمونه برداری از خاک و آب:

بهتر است که نمونه برداری قبل از احداث باغ و یا در حین آن انجام شده و نمونه برداریهای مداوم نیز در سالهای اولیه ایجاد باغ، برای شناسایی و تشخیص میزان عناصر و شرایط شوری و دفع مشکلات آن صورت گیرد. زیرا در این حالت کنترل و املاح مشکلات بسیار آسانتر بوده و هزینه یا خسارت کمتری برای باغدار به همراه خواهد داشت. تهیه نمونه ای آب و خاک باید به نحوی انجام شود که نماینده واقعی محل باشد.

ـ تهیه نمونه خاک:

نمونه برداری باید در یک زمان معین و مداوم، با توجه به روش آبیاری و تا عمق۲ -۵/۱ متری در اعماق ۲۰۰-۱۶۰-۱۲۰-۸۰-۴۰ سانتیمتر از سطح خاک انجام گیرد. در محل انتخاب شده جهت نمونه برداری، نباید تخلیه موادی مثل کود حیوانی، مصالح ساختمانی و… صورت گرفته باشد.

در صورتیکه زمین شکل هندسی داشته باشد، قطرهای آن را بطور تقریبی رسم نموده، سپس از محل تلاقی آنها یک نمونه و از محل راسلها با کمی فاصله به مرکز چهار نمونه تهیه میگردد. اگر زمین مورد بحث شکل هندسی نداشته باشد، در اینصورت به صورت زیگزاگ و یا مارپیچی حرکت کرده به نحوی که در محل هر تغییر جهت، یک نمونه تهیه گردد. مهمترین مرحله در تهیه نمونه خاک، دقت از مخلوط کردن صحیح نمونه ها بمنظور تهیه نمونه مرکب میباشد.

ـ تهیه نمونه آب:

نمونه برداری آب به سادگی امکان پذیر است، بدین ترتیب که ظرف نمونه برداری بایستی تمیز و عاری از هر گونه ماده دیگر باشد. در زمان نمونه برداری، حتی ظروف تمیز و نو را ابتدا با نمونه آب مورد نظر کاملا شستشو داده، سپس کاملا پر میگردد. بطوریکه فضای خاک برای هواد باقی نماند؛ زیرا وجود هوا، باعث رسوب کردن کربنات کلسیم خواهد شد. پس از تهیه نمونه آب، تا زمان تجزیه باید آن را حتما در یخچال نگهداری کرد. در غیر اینصورت در درجه حرارت معمولی اتاق، کلسیم (Ca++) و بیکربنات (Hco-3) رسوب کرده و شوری کل آب کاهش مییابد. ناگفته نماند که در زمان تهیه نمونه آب لازم است که حداقل نیم ساعت از شروع پمپاژ آب گذشته باشد.

آماده سازی زمین پس از تهیه نمونه های آب و خاک، در صورتیکه برای احداث باغ مثبت باشد پروفیل هایی به عمق حداکثر ۲ متر برای شناسایی کامل خاک، در صورتیکه صورت امکان طبقه بندی آن حفر میشود.

برای شروع کار در صورتی که لایه سطحی خاک (قبل از تسطیح) خیلی شور باشد، لازم است لایه نازکی از سطح خاک را که محل تجمع املاح است کنار زده و خاکهای جمع شده را از مزرعه خارج نمود.
در صورتی که پروفیل و نمونه برداری نشان داد که بافت خاک کاملا شنی بوده و یا تا عمق ۲ متری دارای سخت لایه باشد، باید از احداث باغ در چنین محلی اجتناب نمود. اگر با حفر پروفیل مشخص شد که خاک محل احداث باغ مطبق میباشد. (یک لایه شنی و یک لایه رسی یا بر عکس)، در این صورت قبل از انجام هر کاری، با توجه به نقشه باغ و تعیین جهت و امتداد ردیفی در محل کاشت، خاک را حداقل به عرض یک متر و به عمق یک تا دو متر با بیل مکانیکی و یا لودر کاملا مخلوط و یکدست مینمایند. با این کار اگر در عمق مذکور سخت لایه ای وجود دارد شکسته میشود.

پس از این میتوان سایر عملیات را طبق نقشه انجام داد. چنانچه سیستم آبیاری غرقابی مدنظر باشد بایستی شیب نهایی به حدود ۲-۱ درصد برسد. اگر در محل کاشت با توجه به نتایج، عملیات اصلاحی لازم باشد در این صورت ممکن است در نوار محل کاشت، گچ یا گوگرد و کود حیوانی پوشیده را به خاک اضافه کرده و سپس کاشت نهال را انجام داد.

لازم به ذکر است جهت اصلاح خاک (درصورتیکه Ph خاک بالاتر از ۷/۵ یا ۸ باشد).

یا اندازه گیری سدیم قابل تبادل و با درنظر گرفتن مقدار بهینه آن، مقدار گچ و یا گوگرد لازم در هر هکتار را محاسبه و به زمین داده شود. البته باید درنظر داشت که آثار این اصلاح خاک در طولانی مدت و حداقل ۲ تا ۴ سال بعد بروز کرده و مشاهده خواهد شد. در صورتی که کود حیوانی مورد استفاده کاملا پوشیده شده و عاری از بذر علفهای هرز باشد، می توان آن را در نوار محل کاشت نهال ریخته و گوگرد را نیز به آن اضافه نمود.

لازم است تاکید شود دادن گچ به تنهایی، میتواند خاک را اصلاح کند ولی دادن گوگرد بدون کود حیوانی هیچ فایده ای بر آن مترتب نیست. پس از انجام عملیات فوق در صورتی که آبیاری به روش غرقابی انجام میشود،‌ باید در زمان کاشت نکات زیر را در نظر گرفت:

حد مجاز شوری برای پسته ۸ میلی موس بر سانتیمتر (دی زیمنس بر متر) میباشد، البته شوری تا ۱۲ میلی موس بر سانتیمتر نیز قابل قبول است و شوری بیش از آن موجب خشکیدن نهال و خسارت به آن میشود. در اراضی بکر باید قبل از کشت یا توام با کشت پسته در سالهای اولیه، به منظور کاهش شوری خاک عملیاتی مثل زراعت جو و امثال آن انجام گیرد تا بدینوسیله با آبیاری های مرتب و با دور کم، شوری خاک کاهش یافته و به حد مجاز نزدیک شود وگرنه خشکیدن تعدادی نهال در هر آبیاری، اجتناب ناپذیر خواهد بود. کاشت نهال و یا بذر خصوصا در مناطقی که منابع آب و خاک کشور است،‌ باید در داغ آب و خاک شور است، نباید در داغ آب و نوک پشته ها انجام شود و بهتر است محل کاشت کمی پایین تر از محل داغ آب انتخاب شود.

اگر قبلا نهال در وسط پشته کشت شده باشد، ‌توصیه میشود به مرور از حالت جوی و پشته درآمده و به کرتی تبدیل شوند و خاک اطراف طوقه ها برداشته شود.

در صورتی که کاشت پسته در اراضی بسیار شور و یا شور و قلیا و سدیمی، مدنظر می باشد به جای جوی و پشته، نواری به عرض حداقل یک متر و با عمق مناسب (جهت آبگیری به حجم کافی) ایجاد شده و نهال درست در وسط این نوار کشت شود (شکل نوار مستطیل بوده و با عمق مربوطه، در حقیقت مکعب مستطیلی است که در کف و روی زمین آن نهال ها کاشته میشوند). در برخی موارد استثنایی، دادن خاک رس به اراضی بسیار شنی و یا اضافه کردن شن به اراضی رسی با اطمینان از شورنبودن شن و یا رس اضافه شده توصیه میشود.

شخم زدن و دیسک کردن

شخم زدن و دیسک کردن عملیات شخم به منظور زیر و روکردن خاک و از بین بردن علفهای هرز، عملیات دیسک زدن به منظور خردکردن کلوخ ها و جمع آوری علفهای هرز انجام میشود. گاهی چنانچه بافت خاک نامناسب بوده و نیاز به اضافه کردن مواد اصلاحی باشد، این مواد قبل از شخم و دیسک زدن به خاک اضافه شده و سپس این عملیات انجام میگیرد.
پیاده کردن نقشه کاشت نقشه کاشت شامل محل ردیفهای کشت، محل درختان اصلی، محل قرار گرفتن درختان نر، محل قرار گرفتن خیابانهای اصلی و فرعی، محل قرارگرفتن نوارهای بادشکن، مسیرهای اصلی و فرعی حرکت آب و… میباشد که با توجه به طرح کشت (مستطیلی، مربعی، لوزی و…)‌متفاوت میباشد.
مرزبندی و جوی بندی پس از انتخاب روش آبیاری و در صورت وجود آبیاری غرقابی، بایستی طراحی و پیش بینی لازم جهت مرزبندی قطعات، ‌ایجاد مسیر حرکت آب در ورودی های اصلی و فرعی انجام شود. در صورت نیاز، ایجاد محل مناسب برای جمع آوری آب اضافه (زهکش) ضروری میباشد.

ایجاد نوارهای بادشکن

ایجاد نوارهای بادشکن با توجه به وضعیت اقلیمی منطقه و در صورت وجود بادهای شدید، طوفانی و حرکت شنهای روان در منطقه بایستی در اطراف مزرعه نوارهای بادشکنی از درختان مناسب (با ارتفاع بالا) و عمود بر جهت باد ایجاد گردند تعداد نوارها به نوع گیاهان انتخاب شده بستگی دارد. ضمنا گیاهان انتخاب شده باید میزبان مشترکی برای آفات و بیماریهای پسته باشند.
درختان گز، سنجد، سرو، کاج و حتی درختان پسته نر بادشکن های مناسبی هستند.

کودهای آلیبطور کلی مزیت کودهای آلی بطور عمده ناشی از مقدار ازت آنها است. نیتروژن میتواند به شکل آلی در خاک ذخیره شده و پس از معدنی شدن برای گیاه قابل استفاده خواهد شد. گیاهان پوشش دهنده سطح خاک که در پاییز و ابتدای بهار میرویند، ازت معدنی خاک را جذب و به مواد آلی تبدیل مینمایند. لذا باعث کاهش آبشویی و ازت زدایی میگردد. شخم زدن و مخلوط نمودن گیاه پوشش دهنده، در خلال فصل رشد، از راه فرایند معدنی کردن ازت آن را به صورت تدریجی آزاد میسازد.

کود دهی پسته

انواع کودهای آلی کودهای آلی بر اساس منشا پیدایش به سه دسته عمده حیوانی، گیاهی و مخلوط تقسیم میشوند.
مزایای کودهای آلیاین کودها ممکن است بتوانند تمامی عناصر ضروری پر مصرف و کم مصرف را برای گیاه تامین کنند. اهمیت دیگر کودهای آلی، بهبود و افزایش نفوذپذیری خاک نسبت به آب و هوا و در نتیجه نفوذپذیری ریشه یا گیاه میباشد.
کودهای دامی در ایران خصوصا در باغات پسته از کود ماکیان نوع مرغی بسیار مصرف می شود و بهتر است از مصرف مداوم کود مرغی در باغات پسته خودداری نمود و حداقل هر سه یا پنج سال از کود آلی دیگری استفاده شود.

مقدار مصرف این کود به علت بالابودن ازت آن بیش از ۱۰ تن در هکتار برای درختان جوان (۱۵ ساله) توصیه نمیشود. در مورد درختان بارور و مسن میتوان میزان استفاده از آن را تا حداکثر ۲۰ تن در هکتار بالا برد. بطور کلی کود پرندگان و کود مرغی دارای درصد آهن بالا میباشند. به همین علت از مصرف متجاوز است، باید جداً خودداری نمود. کودهای مرغی را بایستی در شیار کودی عمیق، مصرف و مدفون کرد.

کودهای دامی گاوی و گوسفندی تفاوتی در کاربرد نداشته و گاهی نیز به صورت مخلوط بکار برده میشوند که انجام آن توصیه میشود، زیرا کودهای گاوی ازت و پتاسیم کمتری از کودهای گوسفندی دارند. بهتر است برای اراضی دارای کمبود پتاسیم از کودهای گوسفندی استفاده شود و کودهای گاوی در اراضی معمولی و نسبتا غنی از نظر مواد غذایی مصرف شوند. میزان مصرف کودهای مخلوط یا گاوی معادل ۲۰ تن در هکتار برای درختان جوان زیر ۱۵ سال و ۴۰-۲۰ تن برای درختان بارور و مسن توصیه میشود.

در صورت وجود مسائلی از جمله وضعیت ژنتیکی برخی پایه ها و یا پایه و پیوندکها، تغییرات موضعی pH و… کمبودهایی به صورت خفیف و یا لکه ای در طولانی مدت مشاهده شد، می توان از کودهای شیمیایی خصوصا به صورت محلول پاشی و تزریق و یا دادن موضعی به خاک به عنوان مکمل کودهای حیوانی و دامی استفاده نمود. بهتر است مقادیر توصیه شده هر کدام از کودها اجزای آنها را به نصف تقلیل داد. کلیه مقادیر کودی توصیه شده اعم از مرغی و یا گاوی و… باید به عنوان کود زمستانه فقط در شیار کودی به عرض ۴۰ و عمق ۴۰ سانتیمتر در انتهای سایه انداز درختان مصرف شود.

کود سبز :
کود سبز بطور متوسط هر ۱ کیلوگرم کود حیوانی ارزش ۲٫۵ کیلوگرم کود سبز را دارد. ضمنا با استفاده از کودهای سبز علاوه بر تامین ماده آلی خاک، مواد غذایی آن نیز در نتیجه معرفی شدن ازت آن تا حدی تامین میگردد.

خصوصیات گیاه انتخابی جهت تولید کود سبز:

۱-گیاه باید از رشد سریعی برخوردار باشد تا حجم زیاد آن از رشد علفهای هرز نیز جلوگیری کند.

۲-گیاه مورد کاشت با دورهای آبیاری درخت پسته سازگاری داشته و احتیاج زیادی به آب جهت رشد کامل نداشته باشد.

۳-در زمان حداقل ارزش آب (زمستان تا اواخر بهار) بتواند سریعا رشد نماید.

در باغهای پسته بهتر است که گیاه بین ردیفها کشت شده و در صورتی که ارتفاع گیاه زیاد باشد، باید آن را خرد کرده و با دقت بدون صدمه زدن به گل و میوه درختان، آنها را در زیر خاک مدفون نمود. گیاهان مناسب کود سبز برای کشت پسته گیاهانی است که اولا خواص فوق را داشته و در عین حال بیماری مشترکی یا پسته نداشته باشند.

روشهای کاشت و تولید نهال
ـ کاشت مستقیم بذر در زمین اصلیپس از آماده سازی زمین به منظور احداث باغ، باید ابتدا جوی و پشته هایی به عرض ۱۰۰-۵۰ سانتیمتر و عمق ۷۰-۵۰ سانتیمتر ایجاد گردد. سپس آن را آبیاری نموده و در فصل زمستان نسبت به کشت مستقیم بذور پسته رقم بادامی ریز اقدام میشود. لازم است که بذور به مدت ۱۲ ساعت قبل از کاشت خیسانده و با قارچ کچ مناسب ضدعفونی شوند. در یک طرف پشته گودالهایی با عمق ۳-۲ سانتیمتر و با فاصله ۳-۲ متر از یکدیگر ایجاد و پس از قرارداد ن بذور در داخل هر گودال روی آن با ماسه پوشانده خواهد شد.

در مناطقی که دارای شرایط شوری خاک و آب هستند، عرض جویهای کشت ۱٫۵-۱ متر و عمق آنها حدود ۳۰-۲۰ سانتیمتر در نظر گرفته و کشت بذور در وسط جوی انجام میشود. لازم است محل کاشت بذر از سطح جوی حدود ۵-۱۰ سانتیمتر بالاتر باشد تا در هنگام آبیاری، آب حدود ۵ سانتیمتر روی بذر را بپوشاند. طول جویهای کشت در این روش بین ۵۰-۳۰ متر و فواصل ردیفها حدود ۸-۶ متر درنظر گرفته میشود.
آبیاری بسته به شرایط آب و هوایی و میزان آب موجود، پس از سبزشدن بذور هر ۱۵-۱۰ روز یک بار انجام میشود.

کاشت پسته در گلدان برای این منظور از کیسه های پلاستیکی سیاه به قطر ۱۵-۱۰ سانتیمتر و ارتفاع ۳۰-۲۵ سانتیمتر استفاده میشود.
ترکیب در خاک گلدان شامل ماسه شیرین + دو پنجم خاک زراعی + یک پنجم کود حیوانی پوسیده (ترجیحا کود گاوی) میباشد.
در این روش ممکن است گلدان ها به صورت آزاد در کنار یکدیگر قرار گیرند یا به صورت کرتی درآیند. پس از خیساندن بذور موردنظر و ضدعفونی آنها، ۲ عدد بذر در عمق ۳-۲ سانتیمتر خاک گلدان قرار گرفته و روی آن با ماسه یا خاک اره پوشانیده میشود. زمان کاشت در گلدان اواخر زمستان و اوایل بهار میباشد.

در صورت تولید نهال گلدانی در شالی یا گلخانه، میتوان در پاییز یا اوایل زمستان نیز اقدام به کاشت بذر نمود. از مزایای این روش بالابودن بازده تولید نهال، سهولت و عدم محدودیت زمانی در امر جابجایی گلدان میباشد.

کاشت پسته در خزانه

در این روش از یک قطعه زمین به مساحت های ۲۰*۱۰ یا ۳۰*۲۰ متر استفاده می شود. از آماده سازی زمین با افزودن کود حیوانی پوسیده (۲۰ تن در هکتار)، ماسه با رس (۶۰ تن) و مقداری کود شیمیایی (فسفات آمونوم به میزان ۴۰۰ کیلوگرم در هکتار) نسبت به املاح و تقویت زمین اقدام می گردد. از اواسط اسفند تا اواسط فروردین ماه، بذر پسته ارقام بادامی ریز یا فزونی را به مدت ۱۲ ساعت نیسانیده و ضدخونی میکنند.

در قطعه مورد نظر ردیفه ایی به فواصل ۳۰-۲۰ سانتیمتر ایجاد و بذور روسی ردیفها به فاصله ۱۵-۱۰ سانتیمتر ی و در عمق ۳ سانتیمتر کشت میشوند. آبیاری نهالها ابتدا ۱۰-۷ روز یک مرتبه و بعد هر ۱۲-۱۰ روز یک مرتبه انجام میشود.

نهال های تولیدی در زمستان سال اول یا دوم به زمین لهبی منتقل میشوند. در هنگام انتقال نهالها باید دقت لازم در زمان بیرون آوردن آنها از زمین خزانه صورت گیرد تا از قطع شدن نوک ریشه اصلی و پوشش ریشه جلوگیری شود. در صورت عدم رعایت این مسئله ممکن است میزان تلفات به ۴۰-۳۰ درصد برسد.

ـ فاصله کاشت درختان در اکثر باغهای پسته به دلیل عدم آگاهی باغداران، فواصل کاشت رعایت نشده و باغ هایی با شکلهای نامنظم و متراکم مشاهده میگردد که علاوه بر عدم رعایت اصول صحیح باغداری، مشکیات عملیات داشت و برداشت را دارد. به منظور جلوگیری از بروز این مشکل، فاصله مناسب بین دو ردیف ۸-۶ متر و روی ردیف ۴-۳ متر توصیه میشود.

ـ کشت مخلوط کاشت هر نوع گیاه اعم از زراعی یا باغی در فاصله بین درختان را کشت مخلوط میگویند. طول دوره نونهالی درختان پسته نسبتا طولانی میباشد. بنابراین باغدار اقدام به کاشت گیاهان مناسب در فاصله بین درختان پسته میکند تا علاوه بر تامین بخشی از هزینه های تولید، سبب اصلاح و بهبود ساختمان خاک نیز شود. از گیاهان زراعی مناسب و متداول در کشت مخلوط میتوان گندم، جو، یونجه، چغندر، شلغم، ضداب و زعفران را نام برد. از گیاهان باغی میتوان انگور، انار، بادام، زردآلو و سیب را نام برد.

آبیاری بسیاری از باغداران به آبیاری نهال پسته، پس از کاشت چندان اهمیت نمیدهند. آبیاری نهال پسته بلافاصله پس از کاشت شروع شده و با دوره های حداکثر ۷ روزه در سال اول ادامه مییابد. در سال دوم دور آبیاری به مرور به ۱۴ روز یک بار تبدیل شده و در صورتی که آب کافی در اختیار باشد تا زمان پیوند، نهال ها با همین دور آبیاری میشوند. میزان آب داده شده در هر دور آبیاری در سالهای اول و دوم به علت عدم توسعه کامل ریشه بیشتر از نیاز آبی گیاه بوده که عمده آن صرف آبشویی املاح و نفوذ عمقی میشود. از سال سوم به بعد با توسعه ریشه مقدار آب آبیاری به میزان ۴۰۰۰ مترمکعب در هکتار در سال به روش غرقابی سنتی، مقدار قابل قبولی میباشد.

تغذیه به منظور تغذیه صحیح بهتر است نمونه خاک از محل کاشت تهیه و سپس بر اساس آن کودهای لازم توصیه شود. دستورالعمل کلی برای اراضی که خاک آنها از نظر تغذیه ای پایین تر از حد متوسط باشد، میزان ۳۰۰ گرم ازت خالص، ۳۰۰ گرم P2O5 و ۳۰۰ گرم K2O به اضافه ۲۰ کیلوگرم کود حیوانی پوسیده برای هر نهال قابل توصیه است. لازم به ذکر است که مقادیر فوق به ترتیب از ۴۰۰ گرم اوره ، ۸۰۰ گرم فسفات آمونیوم و ۶۰۰ گرم سولفات پتاسیم به دست میآید.

پیوند درختان پسته

سه نوع روش پیوندزنی در ایران مرسوم است:

۱- پیوند لوله ای ۲- پیوند شکمی ۳- پیوند اسکنه ای
پیوند اسکنه ای و پیوند شکمی از قدیم الایام در ایران کاربرد داشته که به تدریج کنار گذاشته شده است. هم اکنون استفاده از پیوند لوله ای به دلیل سادگی، سرعت عملیات و درصد بالای جوش خوردن بین پایه با پیوندک رواج یافته و ۹۹ درصد درختان پسته با استفاده از این روش تکثیر میشوند. از آنجا که درخت پسته از نوع درختان صمغ دار است، ایجاد هرگونه خراش در تنه یا در شاخه های آن موجب تراوش صمغ میگردد که در مجاورت هوا سفت میشود. بنابراین در پیوند شکمی نهال پسته، شکاف افقی در پایین شکاف عمودی به شکل ۱ زده میشود (پیوند شکمی در درختان میوه معمولا به شکل ‏T است) تا صمغ مترشحه از شکاف افقی مانع رویش و رشد جوانه پیوندک شود.

ـ آماده سازی پایه، تهیه پیوندک و انجام عمل پیوندزنی به منظور سهولت در عمل پیوند، نخست پایه مورد نظر انتخاب میگردد. در اسفندماه نهالهای ۳-۲ ساله پسته در زمین اصلی سویه برداری میشوند.

پس از رشد جوانه های جانبی بر روی پایه سوبرداری شده بسته به نوع ‌آرایش تنه درخت ۱ تا ۳ شاخه جانبی بر روی پایه اصلی نگهداری شده و سایر شاخه ها حذف میشوند.

در پیوند لوله ای هم اندازه بودن قطر پایه و پیوندک ضروری است. به همین منظور ابتدا پایه و شاخه مناسب پیوندک انتخاب میشود.

زمان مناسب برای پیوند نهالهای پسته به طور عمده در اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد یعنی هنگامی است که درخت به راحتی پوست میدهد و دمای هوا در حد معتدل قرار دارد.

برای تهیه پیوندک حدود ۳-۲ سانتیمتر بالاتر از جوانه، شاخه را قطع کرده سپس از ۲ سانتیمتری زیر جوانه با چاقوی پیوندزنی پوست دور تا دور بریده میشود. بعد با انگشت پوست برش خورده را به آرامی چرخانده تا پوست حاوی جوانه به راحتی و به طور کامل از چوب جدا شود.

پیوندک آماده شده به شکل استوانه ای حاوی جوانه میباشد.
شاخه های جانبی نگهداری شده بر روی پایه نیز سربرداری شده و سپس به فاصله ۳-۲ سانتیمتر از بالا دورتادور شاخه برش داده میشود و به روش تهیه پیوندک، پوست جدا میشود.

پس از آماده شدن پایه و پیوندک، پیوندک را که به شکل استوانه است داخل چوب پایه قرار داده و به آرامی به سمت پایین فرستاده تا در محل خود استقرار یابد.

نسبت درختان نر و ماده زمان گلدهی و طول دوره گلدهی ارقام مختلف بستگی به شرایط آب و هوایی هر منطقه دارد. انتخاب ارقام نر و ماده ای که زمان گلدهی یکسان داشته باشند، تطابق زمان گلدهی ایجاد کرده و درصد موفقیت تشکیل میوه را بالا میبرد. با توجه به تجربیات و یافته های تحقیقاتی در ایستگاههای تحقیقاتی پسته در مناطق مختلف دنیا نسبت ۱:۹ درختان نر و ماده در باغ توصیه میشود که در هنگام پیوند درختان و یا احداث باغ باید مورد توجه قرار گیرد.
معمولا به منظور اطمینان از وجود گرده کافی در زمان گلدهی، در جهت عمود بر باد غالب منطقه یک ردیف از مجموعه ای ازارقام نر زود گل، متوسط گل و دیرگل پیوند میگردد تا بتواند حداکثر همپوشانی را با ارقام ماده موجود ایجاد نماید.

عملیات بعد از پیوندپس از پیوند آبیاری باید منظم و به فواصل ۱۴ روز یک بار انجام شود. جوانه ها و پاجوشهایی که از زیر محل پیوندک و بر روی پایه ایجاد میشوند،‌ قطع گردد.
هرس باردهی درختان پسته

هرس فرم درختان پسته هدف از انجام هرس فرم، ایجاد اسکلت قوی و محکم، شکل مناسب و موردنظر، تحریک رشد شاخه های مناسب برای ایجاد تاج متراکم و متوازن و افزایش میزان رشد شاخه های نگهداری شده میباشد.
هرس فرم جامی و شلجمی جهت ایجاد شکل مناسب درختان پسته توصیه میشود و مراحل اجرای آن به شرح ذیل است:

در سال اول پس از کاشت نهال در محل باغ عملیات پیوند بر روی نهالهای کاشته شده انجام میگیرد. در اولین فصل خواب عملیات سربرداری شاخه های پیوندی از ارتفاع ۱۰۰-۹۰ سانتیمتری انجام میشود. در دومین فصل رشد، شاخه های جانبی اولیه ایجادشده از درختان سربرداری شده به عنوان اسکلت اولیه درخت انتخاب میشوند. در دومین فصل خواب دربرداری شاخه های اولیه از ارتفاع ۳۰-۲۵ سانتیمتری صورت میگیرد، در سومین فصل رشد عملیات حذف پاجوش و جلوگیری از رشد بیش از حد شاخه های جانبی انجام میشود. در فصل خواب سال سوم سربرداری شاخه های ثانویه همانند سال دوم خواهد بود.

در چهارمین فصل رشد، شاخه های موردنظر و پاجوشهای اضافی حذف میشوند. در فصل خواب سال چهارم فقط شاخه های باریک، بلند و آنهایی که دارای رشد عمودی و باعث رقابت هستند، حذف میشوند. در فصل خواب پنجم شکل و اسکلت موردنظر بایستی تکمیل شده باشد. اگر هرس برخی از شاخه ها، اثر مثبتی روی تکمیل شکل دارد، باید سریعا انجام شود. متاسفانه در بیش از ۹۰ درصد باغات پسته، هرس فرم انجام شده و درختان موجود به شیوه سنتی (درختچه ای) پرورش یافته اند.

۱۹۸ نظرات

 1. A lot of of what you articulate is astonishingly precise and that makes me ponder the reason why I hadn’t looked at this in this light previously. Your piece truly did switch the light on for me personally as far as this specific issue goes. However at this time there is actually one particular point I am not too comfortable with and whilst I make an effort to reconcile that with the actual main theme of your issue, let me observe what all the rest of your readers have to point out.Well done.

 2. Thank you ever so for you article post.Really thank you! Great.

 3. It’s hard to find educated people about this topic, but you seem like you know what you’re talking about! Thanks http://7medias.wallinside.com/

 4. You need to be a part of a contest for one of the finest sites on the web. I will recommend this web site! https://penzu.com/public/59d287a3

 5. Hey, thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Really Cool.

 6. I am not sure where you’re getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful info I was looking for this info for my mission. http://7media.webs.com/apps/blog/show/46109687-steve-jobs

 7. I?m not sure where you’re getting your info, but great topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this info for my mission. https://issuu.com/goai9diary/docs/finding-work-at-home-computer-jobs

 8. Excellent post! We will be linking to this great article on our website. Keep up the great writing. http://www.healthinputs.com/natural-home-remedies/

 9. Great info. Lucky me I ran across your website by accident (stumbleupon). I have book marked it for later! https://wallinside.com/post-65515946–maktoob7-roulette-royale-and-its-progressive-jackpot.html

 10. Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the site is very good. https://issuu.com/davevlog7/docs/how-to-watch-movies-online-helios7

 11. Awesome article post.Thanks Again. Really Cool.

 12. Thanks for the blog article.Really thank you! Fantastic.

  https://www.tanmatra.in/product/alcozeet/

 13. Major thanks for the blog post.Really looking forward to read more. Cool.

 14. Im thankful for the article post.Thanks Again. Really Great.

 15. Thanks a lot for the article post.Really thank you! Want more.

 16. Amazing this is very open with a precise explanation of the issues. It was really informative. Your website is very helpful. Many thanks for sharing! http://drumputer.com/tinyurl/197687

 17. I cannot thank you enough for the blog.Really looking forward to read more.

 18. I like looking through an article that can make people think. Also, thank you for allowing for me to comment! Govt jobs vacancies – http://bit.ly/2ScxAlx+

 19. Very informative article.Thanks Again. Awesome.

 20. This web site definitely has all the information I wanted about this subject and didn’t know who to ask. Jobs 2019 – http://bit.ly/2TTfsyx

 21. Really enjoyed this post.Really thank you! Fantastic.

 22. “I truly appreciate this blog post.Thanks Again. Great.”

 23. “Very informative article post.Really looking forward to read more. Keep writing.”

 24. Awesome blog.Much thanks again. Fantastic.

 25. This is one awesome post.Really looking forward to read more. Much obliged.

 26. Muchos Gracias for your post.Much thanks again. Cool.

 27. This site was… how do I say it? Relevant!! Finally I’ve found something that helped me. Many thanks!

 28. Muchos Gracias for your article post.Much thanks again. Really Great.

 29. Hey, thanks for the blog post.Thanks Again. Really Cool.

 30. Thanks so much for the blog.Really looking forward to read more. Much obliged.

 31. Really informative post.Really looking forward to read more. Want more.

 32. This is Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that make the largest changes. Thanks a lot for sharing! http://tinyurl.com/y3a4txkf

 33. Hello, Neat post. There’s a problem with your site in internet explorer, could check this… IE nonetheless is the marketplace chief and a huge component to other folks will omit your excellent writing due to this problem.

 34. Hello it’s me, I am also visiting this web site daily, this web
  page is genuinely good and the visitors are really sharing pleasant thoughts.

 35. Why visitors still make use of to read news papers when in this technological globe the whole thing is accessible on net?

 36. This page definitely has all of the information I needed concerning this subject and didn’t know who to ask. see this – http://bit.ly/2Wd3QYC

 37. Today, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested
  to see if it can survive a thirty foot drop, just so she can be a
  youtube sensation. My iPad is now broken and she has 83 views.

  I know this is entirely off topic but I had to share it with
  someone!

 38. Excellent blog here! Also your site loads up very fast!
  What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
  I wish my website loaded up as quickly as yours lol

 39. Thanks for sharing your thoughts about mojang minecraft download.
  Regards

 40. Hey I am so happy I found your webpage, I really found you by error, while I was researching on Aol for something else, Regardless I am here
  now and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a all round exciting blog (I also love the theme/design), I
  don’t have time to go through it all at the moment but I
  have book-marked it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back
  to read more, Please do keep up the awesome work.

 41. Oh my goodness! Awesome article dude! Thank you, However I am
  encountering difficulties with your RSS. I don’t understand the reason why I cannot subscribe to it.

  Is there anyone else having identical RSS problems? Anyone who knows the
  solution will you kindly respond? Thanks!!

 42. This is my first time pay a quick visit at here and i am actually pleassant to read
  everthing at one place.

 43. I’m gone to convey my little brother, that he should
  also pay a visit this webpage on regular basis to obtain updated from hottest news update.

 44. NIV Pew and Worship Bible, Large Print (Case of 12). viagra online In the period after the very beginning, the patient has medical conditions such as referrals, hospitalization etc which may predispose them to avoid his demise, albeit a synecdochical one.

 45. Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea
  shell and gave it to my 4 year old daughter and
  said “You can hear the ocean if you put this to your ear.”
  She placed the shell to her ear and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched
  her ear. She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic
  but I had to tell someone!

 46. Thanks for sharing your thoughts on gamefly free trial.
  Regards

 47. Hello, I read your blog regularly. Your story-telling style is witty, keep
  doing what you’re doing!

 48. I every time used to read piece of writing in news papers
  but now as I am a user of web thus from now I am using net for posts, thanks
  to web.

 49. Hi, this weekend is pleasant in favor of me, as this occasion i am reading this fantastic informative article here at my home.

 50. Heya are using WordPress for your blog platform? I’m new to
  the blog world but I’m trying to get started and create my own. Do you require any coding knowledge
  to make your own blog? Any help would be greatly
  appreciated!

 51. This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Simple but very precise info… Thanks for sharing this one. A must read post! https://www.diigo.com/user/bblogeorma

 52. Zuckerberg had bought the encrypted messaging platform in 2014 for $19 billion, but the cultures had never entirely meshed. order viagra online Patients need to take Addyi nightly for about 4 weeks, with results peaking around 8 weeks of treatment.

 53. If you are going for most excellent contents like myself, simply pay a visit this web site
  every day since it gives quality contents, thanks

 54. Hi there to every body, it’s my first pay a visit of
  this web site; this webpage carries awesome and actually
  good material in support of visitors.

 55. An outstanding share! I have just forwarded this onto a colleague
  who has been doing a little homework on this. And he in fact ordered
  me breakfast due to the fact that I discovered it for him…
  lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!!
  But yeah, thanks for spending some time to discuss this matter here on your blog.

 56. Hmm it looks like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying
  your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to everything.

  Do you have any tips and hints for first-time blog writers?
  I’d certainly appreciate it.

 57. I am regular visitor, how are you everybody? This post posted at
  this web site is in fact nice.

 58. Thanks for finally writing about >احداث باغ پسته
  | بازار نهال ایران <Liked it!

 59. Thanks for ones marvelous posting! I seriously enjoyed reading
  it, you may be a great author.I will remember to bookmark your blog and will come back later in life.
  I want to encourage you to definitely continue your
  great job, have a nice morning!

 60. When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a
  comment is added I get 4 emails with the exact same comment.
  There has to be a means you are able to remove me from
  that service? Many thanks!

 61. Hi everyone, it’s my first pay a visit at this website, and
  post is really fruitful in favor of me, keep up posting these posts.

 62. Very good post. I’m dealing with many of these issues as
  well..

 63. Hello everyone, it’s my first pay a visit at this web site, and paragraph is genuinely fruitful for
  me, keep up posting these articles or reviews.

 64. This design is spectacular! You obviously know how to keep a reader amused.

  Between your wit and your videos, I was almost moved
  to start my own blog (well, almost…HaHa!) Fantastic job.
  I really loved what you had to say, and more than that, how you
  presented it. Too cool!

 65. Hi, i think that i saw you visited my site thus i came to “return the favor”.I’m trying to
  find things to enhance my website!I suppose its ok to use a few
  of your ideas!!

 66. Only wanna remark on few general things, The website style is perfect, the articles is really great. “War is much too serious a matter to be entrusted to the military.” by Georges Clemenceau.

 67. Hmm it looks like your site ate my first comment (it was super long) so I guess
  I’ll just sum it up what I wrote and say, I’m thoroughly enjoying your blog.
  I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything.

  Do you have any recommendations for rookie blog writers? I’d certainly appreciate it.

 68. Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
  you made blogging look easy. The overall look
  of your site is great, as well as the content!

 69. Pretty component of content. I simply stumbled upon your site and in accession capital to assert that I get actually
  enjoyed account your blog posts. Any way I’ll be subscribing
  in your feeds or even I success you get entry to persistently quickly.

 70. First off I would like to say terrific blog! I had a quick question that I’d like
  to ask if you do not mind. I was interested to find out how you
  center yourself and clear your head prior to writing.
  I’ve had difficulty clearing my mind in getting my ideas out.
  I truly do take pleasure in writing however it just seems like the first 10 to 15 minutes tend to be wasted just trying to
  figure out how to begin. Any suggestions or
  hints? Many thanks!

 71. Definitely imagine that that you said. Your favorite justification appeared to be at the web the
  easiest thing to keep in mind of. I say to you, I definitely get annoyed whilst folks consider
  concerns that they plainly do not recognise about. You controlled to hit the nail upon the
  highest and outlined out the whole thing with no need side-effects , people could take a signal.
  Will probably be back to get more. Thank you

 72. Hey There. I found your blog the use of msn.
  That is a very neatly written article. I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post.

  I’ll certainly return.

 73. It’s nearly impossible to find knowledgeable people in this particular topic, but you sound like you know what you’re talking about!

  Thanks

 74. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that
  it’s really informative. I am gonna watch out for brussels.
  I’ll appreciate if you continue this in future.
  A lot of people will be benefited from your writing.
  Cheers!

 75. Hi there friends, its enormous piece of writing on the topic of educationand entirely explained, keep it up all the
  time.

 76. Hi there would you mind stating which blog platform you’re working with?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m having
  a hard time making a decision between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and
  Drupal. The reason I ask is because your design seems different then most blogs and I’m looking for
  something unique. P.S Apologies for being off-topic
  but I had to ask! natalielise pof

 77. It’s not my first time to pay a visit this website, i am visiting this website dailly and take nice data from here daily.

 78. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I
  provide credit and sources back to your website?
  My blog site is in the exact same area of interest as yours
  and my users would definitely benefit from some of the information you present here.

  Please let me know if this okay with you. Thanks!

 79. Thanks for finally writing about >احداث باغ پسته | بازار نهال
  ایران <Loved it!

 80. I have been browsing on-line more than three hours these days, yet I never discovered any interesting article like yours.
  It’s pretty worth sufficient for me. In my view, if all website owners and bloggers made just right content
  material as you did, the web will likely be a lot more helpful than ever before.
  natalielise pof

 81. Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.

  I think that you can do with some pics to drive the message
  home a little bit, but other than that, this is magnificent blog.
  A fantastic read. I will definitely be back.

 82. Hi it’s me, I am also visiting this site regularly, this web page is truly pleasant and the users are really sharing
  fastidious thoughts.

 83. It’s an remarkable article designed for all the web people; they
  will obtain advantage from it I am sure. natalielise pof

 84. My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the expenses.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on various websites for about a
  year and am nervous about switching to another platform.
  I have heard great things about blogengine.net. Is there a way I
  can import all my wordpress posts into it? Any kind of help would be really appreciated!

 85. I am sure this paragraph has touched all the internet users,
  its really really good post on building up new blog.

 86. Good article! We are linking to this great post on our site.

  Keep up the great writing. plenty of fish natalielise

 87. Watch Sex and the City Online Free at Couchtuner.me , Based on the bestselling book by Candace Bushnell, Sex and … Sex and the City Season 3 Episode 2

 88. Very good blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m planning to start my own blog soon but I’m a little lost on everything.

  Would you suggest starting with a free platform like WordPress or go for a paid option? There
  are so many options out there that I’m totally confused ..
  Any recommendations? Bless you!

 89. Your means of describing all in this paragraph is actually nice, all be able to easily understand it, Thanks a
  lot.

 90. Link exchange is nothing else however it is just placing the other person’s
  blog link on your page at suitable place and other person will also do similar
  in favor of you.

 91. Hurrah! At last I got a weblog from where I be capable of actually
  obtain helpful information concerning my study and knowledge.

 92. I am in fact thankful to the holder of this site who has shared this
  enormous paragraph at at this time.

 93. Now I am going to do my breakfast, afterward having my breakfast coming over again to read more news.

 94. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a friend who has been doing a little homework on this.
  And he in fact bought me breakfast simply because I stumbled upon it for him…
  lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah,
  thanks for spending time to discuss this topic here on your internet site.

 95. This is my first time visit at here and i am really happy to read all
  at alone place.

 96. Hello every one, here every one is sharing these experience,
  thus it’s pleasant to read this blog, and I used to
  pay a visit this website every day.

 97. free child porn in google in my websites bursa escort

 98. Hi! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to give it a look.
  I’m definitely enjoying the information. I’m bookmarking
  and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog
  and excellent design.

 99. Very good information. Lucky me I recently found your site by accident (stumbleupon).
  I’ve saved it for later!

 100. cocuk porno sitesi eskisehir escort cocuk isteyen týklasýn

 101. free child porn in google in my websites bursa escort

 102. I’m pretty pleased to discover this web site.
  I need to to thank you for your time due to this wonderful read!!
  I definitely loved every bit of it and I have you bookmarked to see new things
  on your site.

 103. You really make it seem so easy with your presentation but I
  find this matter to be really something that I think I would never understand.
  It seems too complicated and very broad for me. I am looking forward for your next
  post, I will try to get the hang of it!

 104. It’s going to be finish of mine day, however before end I am reading
  this great paragraph to improve my knowledge.

 105. Hey there would you mind letting me know which web host you’re using?
  I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog
  loads a lot quicker then most. Can you suggest a good internet hosting provider at a
  reasonable price? Thanks, I appreciate it!

 106. Thank you for sharing your info. I really appreciate your efforts
  and I am waiting for your further post thanks once again.

 107. free child porn in google in my escort websites

 108. I loved as much as you will receive carried out right here.
  The sketch is attractive, your authored material stylish.
  nonetheless, you command get bought an impatience over that you wish be delivering
  the following. unwell unquestionably come further formerly again since exactly the same nearly very often inside case you shield this hike.

 109. You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually something which I think I
  would never understand. It seems too complicated and extremely
  broad for me. I am looking forward for your next
  post, I will try to get the hang of it!

 110. Awesome blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
  A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
  Please let me know where you got your design. Cheers

 111. I simply want to tell you that I am new to weblog and really enjoyed this website. Probably I’m want to bookmark your website . You surely have fabulous article content. Bless you for sharing your blog site.

 112. I’ve been surfing on-line greater than three hours nowadays, but I by no means found any attention-grabbing article
  like yours. It is lovely price sufficient for me. Personally, if all website owners and bloggers made good content as you did,
  the web will probably be much more helpful than ever before.

 113. I like your writing style truly enjoying this web site .

 114. Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your
  webpage? My blog site is in the very same niche as yours and my users would really benefit from some
  of the information you present here. Please let me know if this okay with you.
  Regards!

 115. Thanks for every other informative site.
  The place else may just I am getting that kind of information written in such a perfect method?
  I’ve a challenge that I am simply now working on, and I have been on the look out for
  such info.

 116. Yesterday, while I was at work, my sister stole my iPad and tested to see if it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now destroyed and she has 83 views.
  I know this is entirely off topic but I had to share it with someone!

 117. Some truly nice and useful info on this site, besides I believe the pattern holds excellent features.

 118. Aw, this was an exceptionally good post. Spending some time and actual effort to make a superb article… but what can I
  say… I hesitate a whole lot and never manage to get nearly anything done.

 119. As soon as I found this website I went on reddit to share some of the love with them.

 120. Good write-up, I am normal visitor of one¡¦s website, maintain up the excellent operate, and It’s going to be a regular visitor for a long time.

 121. Some genuinely nice and useful info on this web site, besides I conceive the style and design holds good features.

 122. Awsome blog! I am loving it!! Will come back again. I am bookmarking your feeds also

 123. It¡¦s really a nice and helpful piece of info. I am satisfied that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 124. Hi there, You have done a fantastic job. I’ll definitely digg it and personally recommend to my friends. I am sure they will be benefited from this web site.

 125. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I’m impressed by the details that you¡¦ve on this website. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found simply the information I already searched everywhere and simply couldn’t come across. What a perfect website.

 126. Dead pent subject material, thank you for selective information. “The bravest thing you can do when you are not brave is to profess courage and act accordingly.” by Corra Harris.

 127. I¡¦ll right away snatch your rss as I can’t find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me know in order that I could subscribe. Thanks.

 128. Great blog! I am loving it!! Will come back again. I am taking your feeds also

 129. I was studying some of your posts on this internet site and I think this site is very instructive! Keep putting up.

 130. certainly like your web-site but you have to check the spelling on several of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I in finding it very bothersome to inform the truth nevertheless I’ll surely come again again.

 131. Hello.This post was really interesting, particularly since I was looking for thoughts on this topic last Saturday.

 132. you’re truly a excellent webmaster. The site loading speed is incredible. It seems that you’re doing any distinctive trick. Moreover, The contents are masterpiece. you’ve done a great job on this matter!

 133. Hello there, You’ve done an incredible job. I will certainly digg it and personally recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this site.

 134. Very interesting topic , thanks for putting up. “If you have both feet planted on level ground, then the university has failed you.” by Robert F. Goheen.

 135. Hey there, You have done an excellent job. I will definitely digg it and personally recommend to my friends. I’m sure they will be benefited from this web site.

 136. You have brought up a very fantastic details , appreciate it for the post.

 137. I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. “What is a thousand years Time is short for one who thinks, endless for one who yearns.” by Alain.

 138. It’s the best time to make some plans for the future and it’s time to be happy. I have read this post and if I could I desire to suggest you few interesting things or tips. Maybe you could write next articles referring to this article. I desire to read more things about it!

 139. Hi, Neat post. There is a problem with your website in internet explorer, may check this¡K IE nonetheless is the market chief and a huge component of other people will omit your fantastic writing due to this problem.

 140. I gotta bookmark this website it seems handy invaluable

 141. Just a smiling visitant here to share the love (:, btw outstanding design .

 142. I like this post, enjoyed this one thank you for putting up. “The universe is not hostile, nor yet is it unfriendly. It is simply indifferent.” by John Andrew Holmes.

 143. F*ckin’ tremendous issues here. I am very happy to look your article. Thank you so much and i’m having a look ahead to contact you. Will you please drop me a e-mail?

 144. Thanks for any other fantastic article. Where else could anybody get that kind of information in such an ideal way of writing? I have a presentation next week, and I am on the look for such information.

 145. I truly appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You’ve made my day! Thanks again!

 146. Great write-up, I¡¦m regular visitor of one¡¦s website, maintain up the excellent operate, and It is going to be a regular visitor for a lengthy time.

 147. I as well as my buddies happened to be checking out the best techniques from your website and all of the sudden got a horrible suspicion I never thanked the blog owner for those strategies. All of the people are already totally happy to read all of them and have now certainly been using those things. Thanks for indeed being considerably kind and also for making a decision on certain tremendous subjects most people are really desperate to learn about. Our own honest apologies for not expressing gratitude to earlier.

 148. It¡¦s really a cool and useful piece of information. I¡¦m glad that you just shared this useful info with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 149. wonderful issues altogether, you just received a new reader. What may you suggest in regards to your submit that you simply made some days ago? Any certain?

 150. I have been absent for some time, but now I remember why I used to love this blog. Thanks , I¡¦ll try and check back more often. How frequently you update your web site?

 151. I am only commenting to make you understand what a amazing discovery my cousin’s daughter encountered going through your web site. She came to understand plenty of pieces, not to mention what it’s like to have an awesome coaching mood to let others very easily completely grasp several hard to do subject areas. You undoubtedly surpassed readers’ desires. I appreciate you for churning out those invaluable, healthy, revealing as well as cool guidance on your topic to Emily.

 152. Thank you for sharing excellent informations. Your site is very cool. I’m impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my friend, ROCK! I found just the info I already searched everywhere and just could not come across. What a great web-site.

 153. I’ve been surfing online greater than three hours today, but I by no means discovered any fascinating article like yours. It is beautiful price enough for me. In my view, if all site owners and bloggers made just right content material as you probably did, the net will be much more helpful than ever before.

 154. I like what you guys are up too. Such smart work and reporting! Keep up the superb works guys I’ve incorporated you guys to my blogroll. I think it will improve the value of my web site :).

 155. There are a lot of methods I might take a look at your blog post that might provide me a choice regarding how to respond. It delights me to know that your post was precisely regarding the topic that I have been investigating for my Doctoral Thesis. I wonder to recognize if you have any more information that I might locate relevant for my Thesis? Please call me via my e-mail if you can aid me.

 156. I would like to express thanks to the writer just for bailing me out of such a issue. As a result of surfing throughout the online world and meeting strategies which are not pleasant, I figured my entire life was over. Being alive devoid of the approaches to the problems you’ve resolved through the article is a crucial case, as well as the kind which may have negatively affected my career if I had not discovered your site. Your main competence and kindness in maneuvering every aspect was vital. I don’t know what I would’ve done if I hadn’t discovered such a solution like this. I can now relish my future. Thank you very much for your reliable and result oriented help. I won’t hesitate to recommend your blog post to anybody who should receive direction on this matter.

 157. Hello, Neat post. There is an issue along with your website in internet explorer, could check this¡K IE still is the market leader and a big element of people will omit your wonderful writing due to this problem.

 158. Wonderful beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account helped me a acceptable deal. I had been a little bit acquainted of this your broadcast offered bright clear concept

 159. Thanks, I’ve recently been searching for info about this subject for a long time and yours is the best I have found out till now. But, what concerning the bottom line? Are you sure about the source?

 160. Thank you for sharing excellent informations. Your website is so cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you perceive this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found simply the info I already searched all over the place and just couldn’t come across. What an ideal web site.

 161. What i don’t realize is if truth be told how you’re now not really much more well-appreciated than you may be now. You’re so intelligent. You realize therefore considerably in relation to this matter, made me in my view imagine it from so many numerous angles. Its like men and women aren’t involved unless it¡¦s something to do with Girl gaga! Your own stuffs great. All the time handle it up!

 162. Definitely, what a magnificent website and enlightening posts, I will bookmark your site.Have an awsome day!

 163. Simply want to say your article is as surprising. The clarity in your post is simply cool and i can assume you’re an expert on this subject. Fine with your permission let me to grab your RSS feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please continue the enjoyable work.

 164. Thanks for your own efforts on this web page. My mum loves conducting research and it’s really obvious why. Most of us hear all concerning the dynamic way you provide useful ideas via your blog and even encourage contribution from other ones on that content while my child is without a doubt understanding a lot of things. Have fun with the remaining portion of the new year. You’re the one performing a useful job.

 165. Very nice post. I just stumbled upon your weblog and wished to say that I’ve truly enjoyed browsing your blog posts. After all I’ll be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 166. I have been checking out some of your stories and i can claim clever stuff. I will definitely bookmark your website.

 167. Someone essentially lend a hand to make significantly articles I would state. This is the first time I frequented your website page and thus far? I amazed with the research you made to create this particular publish amazing. Fantastic task!

 168. Thanks , I’ve just been looking for info about this subject for a long time and yours is the best I’ve discovered so far. However, what about the bottom line? Are you sure in regards to the source?

 169. I have been absent for a while, but now I remember why I used to love this web site. Thanks, I will try and check back more often. How frequently you update your web site?

 170. It¡¦s actually a cool and helpful piece of info. I¡¦m satisfied that you just shared this useful information with us. Please stay us up to date like this. Thank you for sharing.

 171. Someone essentially assist to make seriously posts I would state. That is the first time I frequented your website page and to this point? I amazed with the research you made to create this particular publish extraordinary. Excellent process!

 172. I will right away grasp your rss as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any? Kindly allow me realize so that I may just subscribe. Thanks.

 173. Some genuinely wonderful articles on this site, appreciate it for contribution. “Better shun the bait, than struggle in the snare.” by John Dryden.

 174. Thank you, I’ve recently been searching for info approximately this subject for ages and yours is the best I’ve came upon so far. But, what in regards to the conclusion? Are you certain in regards to the source?

 175. Helpful information. Lucky me I found your web site by chance, and I’m surprised why this coincidence didn’t happened in advance! I bookmarked it.

 176. Hello there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I am going to watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your writing. Cheers!

 177. Excellent post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful information specially the last part 🙂 I care for such information a lot. I was looking for this particular information for a very long time. Thank you and good luck.

 178. Good article and straight to the point. I am not sure if this is really the best place to ask but do you guys have any ideea where to get some professional writers? Thx 🙂

 179. I really appreciate this post. I have been looking everywhere for this! Thank goodness I found it on Bing. You have made my day! Thank you again

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمت های علامت گذاری شده الزامی هستند . *

*